31 juli 2008

Groen! wil publieke koele ruimtes

De zomer is volop bezig, en dat is geweldig. Mensen genieten weer volop van de warmte en de zomerse sfeer in de stad. Er zijn vele activiteiten, en mensen zoeken elkaar op om samen te genieten. Maar soms wordt het ook te warm. En niet iedereen kan daar even goed tegen. Bij een ernstige hittegolf kan het zelfs echt gevaarlijk worden voor een aantal groepen van mensen, zoals ouderen. Het ziet ernaar uit dat er de volgende jaren door de klimaatverandering regelmatig erg warme zomers kunnen komen. Een vooruitziend lokaal bestuur speelt daarop in, door een slim beleid dat ervoor kiest om de gevolgen van de klimaatverandering zo goed mogelijk op te vangen. Zo worden op dit moment bv. in Nederland ‘koelteparken’ ingericht die zo opgevat zijn dat mensen er maximaal koelte kunnen vinden.

Raadslid Fatiha Dahmani: “We zien het wereldwijd, en het zou ook hier kunnen zijn: de armsten en meest kwetsbaren zijn het grootste slachtoffer van de klimaatverandering hoewel ze er het minst voor verantwoordelijk zijn. Als we zo doorgaan, zullen vooral de rijkere mensen voor zichzelf een airco kopen, waardoor ze zelf koel zitten, maar tegelijk de klimaatverandering voor anderen nog erger maken. Het is de taak van het stadsbestuur om nu al na te denken over hoe we de volgende jaren alle bewoners van de stad, en zeker de meest kwetsbaren, kunnen beschermen tegen grote warmte.”

OCMW-raadslid Riet Van Laer: “Het OCMW heeft op dit vlak al een aantal goede initiatieven genomen. Zeker voor de eigen woon- en zorgcentra zijn er voorzieningen en afspraken die moeten voorkomen dat mensen het slachtoffer worden van mogelijk grote hitte, zoals in 2003. Ook de personeelsleden van de thuisdiensten (gezinszorg en poetsdienst) hebben instructies om de bejaarden op te volgen als het zeer warm is bijv. door hen attent te maken op het feit dat ze voldoende water moeten drinken. Het is belangrijk dat alle stadsbewoners, ook zij die nu niet worden opgevolgd door het OCMW, voldoende mogelijkheden hebben om zich te beschermen tegen grote hitte.”

Raadslid Marleen Demuynck: “We stellen voor dat het stadsbestuur in de volgende jaren ervoor zorgt dat er steeds voldoende grote publieke ruimtes beschikbaar zijn waar het koel is, en waar mensen naartoe kunnen als er een hittegolf is. Mensen moeten koelte kunnen vinden zonder dat ze verplicht worden daarvoor naar een (gekoelde) privéruimte als een café of bioscoop te moeten gaan. Het kan daarbij gaan om publieke gebouwen als de bibliotheek of kerken. Op zo’n plek kan het verantwoord zijn airco’s te installeren als dat nodig is. In de toekomst zouden alle publieke ruimtes zo moeten gebouwd of gerenoveerd zijn via de passiefhuistechnologie dat er steeds koele ruimtes zijn zonder airco. In die ruimte zou er steeds gratis water moeten zijn. Via de diverse communicatiemiddelen van de stad zouden de mensen op de hoogte moeten gebracht worden van de locatie van de publieke koele ruimtes.”

Fatiha Dahmani: “En ook bij de aanleg van groenvoorzieningen in de buurt van woonprojecten (bv. Sint-Maartensdal, park nabij Sluisstraat) zou men de volgende jaren ook moeten kiezen voor een aanplanting die koelte kan garanderen, via voldoende hoge bomen en waterpartijen. Er zou over het geheel van de stad ten slotte moeten gezorgd worden voor voldoende groene corridors of ‘groene’ vingers die ervoor zorgen dat er tot midden in de staden waar de opwarming zich het meest laat voelen omdat stenen warmte vasthouden, een frisse bries kan waaien door de aard van de aanplantingen en via open waterlopen.”

Fatiha Dahmani, Marleen Demuynck (gemeenteraadsleden), Riet Van Laer (OCMW-raadslid)

05 juli 2008

Groen! kraakte plekje in Wilsele


Vandaag voerden leden van Groen! een symbolische actie op een terreintje in Wilsele (grenzend aan de Nieuwe Bornestraat, zie foto’s). Deze actie kadert in een project “Ruimte voor kinderen” (zie ook website http://www.kraakjeplek.be/) waarmee Groen! op ettelijke plaatsen in Vlaanderen en Brussel aandacht vraagt voor de plaats van kinderen in onze drukke en overstreste samenleving.


Gemeenteraadslid Fatiha Dahmani: “We hebben vandaag deze plek uitgekozen voor de actie, maar er zijn nog ettelijke dergelijke plaatsen te vinden in Leuven. Dit nu nog vrij verwilderd plekje zou een geweldig speelterreintje kunnen worden voor de kinderen uit de buurt en van verder. We willen niet dat hier opnieuw een ‘clean’ en volledig open speelterrein wordt aangelegd, met mooie, maar saaie toestellen. Het is net goed dat er ook meer ‘ruwe’ plekjes zijn, waar kinderen kunnen afspreken om avonturen te beleven, om rond te hangen in bomen te klimmen en zich te verstoppen. Wij willen vragen aan het stadsbestuur om te onderzoeken of dit terrein kan aangekocht worden, en ter beschikking gesteld van de gemeenschap. Verder willen we vragen dat het stadsbestuur een nauwkeurige inventaris maakt van enerzijds braakliggende terreintjes die toegankelijk zouden kunnen gemaakt worden voor kinderen, en anderzijds van die buurten waar er nu duidelijk te weinig speelruimte is.”


Tie Roefs (waarnemend voorzitter Groen!Leuven): “Het voorstel voor dit concrete terrein staat symbool voor een ruimere aandacht die wij willen vragen voor kinderen. Concreet willen we de volgende maanden drie voorstellen voorleggen aan het stadsbestuur. Ten eerste vragen we dat Leuven, net als een stad als Gent, gaat werk maken van een ‘speelweefsel’. Speelweefsel is een netwerk dat alle informele en formele (speel)plekken in de stad en de routes van en naar die plekken verbindt. Daarvoor kan er ook gebruik gemaakt worden van ‘kindlinten’, wat door Groen! reeds in 2005 voor Leuven werd voorgesteld. Ten tweede zouden we willen vragen dat Leuven onderzoekt of speelplaatsen van scholen kunnen opengesteld worden voor kinderen uit de buurt, via een systeem van zogenaamde ‘buurtpeters en –meters’, die voor een minimale sociale controle kunnen zorgen. Ten derde zouden we willen dat het stadsbestuur erover waakt dat bij de aanleg van nieuwe wijken of projecten systematisch wordt gekozen voor kindgerichte ontwerpen.”


Hermes Sanctorum (secretaris Groen! Vlaams-Brabant): “Deze actie vandaag in Leuven is voor ons de start van een reeks acties die we in heel de provincie Vlaams-Brabant willen voeren. In zoveel mogelijk gemeenteraden en in de provincieraad willen we concrete vragen en voorstellen voorleggen die erop gericht zijn meer ruimte voor kinderen te creëren. De bedoeling is te komen tot een kindgerichte planning van de publieke ruimte.”

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid Leuven) en Tie Roefs (waarnemend voorzitter Groen!Leuven)
Hermes Sanctorum (secretaris Groen! Vlaams-Brabant) en Eloi Glorieux (Vlaams parlementslid)

01 juli 2008

Nieuws uit de gemeenteraden van de voorbije maanden

Wil je meer weten over wat onze raadsleden deden in de gemeenteraden de voorbije maanden, klik dan op april of mei voor het verslag.