15 december 2007

Nieuws uit de gemeenteraad

Wil je graag een verslag van de tussenkomsten van Groen! in de gemeenteraad van november, klik dan hier. Wil je nieuws over de vorige gemeenteraden, dan kun je hier terecht.

14 december 2007

CO-uitstoot hoger dan ooit

De concentratie aan het broeikasgas CO2 in de atmosfeer heeft vorig jaar zijn hoogste niveau ooit bereikt. Op jaarbasis valt er een mondiale stijging van 0,53 procent te noteren. Dat zegt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), de weerkundige organisatie van de Verenigde Naties. Belgi├ź scoorde wel goed: een vermindering van 1,3 procent.

Belangrijkste broeikasgas
De concentratie aan koolstofdioxide bedroeg vorig jaar 381,2 ppm (deeltjes per miljoen), tegen 379,2 ppm in 2005. In het laatste decennium droeg koolstofdioxide voor 87 procent bij tot de opwarming. In de laatste vijf jaar alleen al was dat 91 procent.

Stikstofdioxide stijgt ook
Sinds het begin van het industrieel tijdperk aan het einde van de 18e eeuw is de concentratietoename met 36 procent van CO2 in de atmosfeer voornamelijk te wijten aan de verbranding van fossiele brandstoffen, aldus de WMO. Een van de andere gassen, distikstofoxide (N2O), bereikte met een concentratie van 320,1 ppb (deeltjes per miljard) eveneens een nieuw record. De methaanconcentratie bleef zo goed als stabiel.

over de hele aarde gemeten
De CO2-concentraties zijn het hoogst boven Noord-Amerika, Centraal-Europa en China. De geringste waarden zijn beneden de evenaar gemeten. Woordvoerster Carine Richard van de WMO benadrukte dat de cijfers van dit Greenhouse Gas Bulletin slaan op de hele planeet en verschillen van die in het rapport dat het secretariaat van de Conventie van de Verenigde Naties omtrent klimaatswijziging. Die cijfers slaan enkel op de geïndustrialiseerde landen.

12 december 2007

Groen! vraagt een adequate oplossing voor de tril- en geluidhinder in de Casinolaan in Wijgmaal

Op basis van een bevraging bij buurtbewoners in de Casinolaan, stelde gemeenteraadslid Fatiha Dahmani (Groen!) vragen aan de betrokken schepen over de tril- en geluidhinder. Naar aanleiding van de klachten van drie bewoners over tril- en geluidoverlast hebben enkele mensen van Groen! vervolgens de bewoners van de straat bezocht, en geconstateerd dat er effectief sprake is van tril- en geluidoverlast. Wij vermoeden dat dit wordt veroorzaakt door de betonplaten in de straat die op een bepaalde manier zijn aangelegd. De laatste tijd is er veel overlast door extra wegverkeer vanwege werkzaamheden elders. Groen! vroeg het college en de schepen van openbare werken om zich van de hinder op de hoogte te stellen.

In zijn antwoord stelde schepen Dirk Robbeets (sp.a-spirit) dat dit soort gevoeligheden vaker wordt gehoord van bewoners langs straten met betonplaten. De schepen heeft vanuit de Casinolaan nog geen klachten vernomen. De klachten verbazen hem omdat de bus er altijd heeft gereden. De schepen zegt toe een deskundige te laten sturen om ter plaatse te kijken. Mogelijk dat een betonplaat los is komen te liggen.

Raadslid Fatiha Dahmani (Groen!) wees erop dat enkele jaren geleden de naden tussen de betonplaten van een nieuwe emulsie zijn voorzien. Dit blijkt niet goed te werken, vooral niet bij warm weer en bij regen. Fatiha Dahmani gaf aan blij te zijn met de toezegging van de schepen om te gaan kijken en stelde voor de buurtbewoners erbij te betrekken.