27 februari 2011

Pieter De Somer-plein, wat een afknapper!


25 februari 2011


Groen! is erg teleurgesteld door de beslissing van het Leuvense schepencollege om het Fochplein om te dopen tot Pieter De Somer-plein. En dat niet in de eerste plaats omdat ons voorstel (wij hadden liever het Sophie Scholl-plein gezien) het niet gehaald heeft. Er is ook een enorme kans gemist om een breder participatieproces op te zetten, met daarin onder meer een maatschappelijk debat over de plaats van geschiedenis in onze stad. Daar hebben we vooral een probleem mee.

Tie Roefs (voorzitster): “Deze beslissing is een echte afknapper. Het gaat er helemaal niet om dat wij de verdienste van Pieter De Somer voor onze stad en de universiteit willen ontkennen, maar we hadden een andere keuze, en vooral een andere manier van kiezen verwacht. Wij waren en zijn overtuigd van de kracht van ons voorstel voor het Sophie Scholl-plein. Net omdat het heel veel kansen bood om op een andere manier met zo’n centraal plein om te gaan. Wij wilden een vredesplein. Wij wilden een vrouw (een goed ander voorstel voor een inspirerende vrouw zouden we trouwens zeker hebben toegejuicht). Wij wilden een plein dat ook een project kon zijn, dat mogelijkheden gaf voor allerlei activiteiten met scholen en de universiteit. Wij wilden een plein dat zou laten zien dat de Europese geschiedenis, met haar gruwelijke bladzijden maar ook met het project van Europese eenmaking een plaats verdient in onze stad. Het verhaal van Sophie Scholl kan enorm inspirerend zijn voor ons allemaal, het kan ons doen nadenken over oorlog en vrede, over persoonlijke verantwoordelijkheid. Wij hadden gehoopt dat Leuven het aan zou durven om een verrassende keuze te maken, en niet toe te geven aan gemakkelijke en ‘veilige’ keuzes.”

Fatiha Dahmani (fractieleidster): “Wij begrijpen er niets meer van. De burgemeester heeft de discussie over het plein zelf op de agenda gezet met als motivatie dat het hier om een verkeerde ‘oorlogsheld’ ging. Daarmee kwam een discussie op gang. En die discussie was zinvol. Het gaf de Leuvense gemeenschap de kans om samen na te denken over wat we met deze stad willen doen. Het gaf een immense kans voor een proces van participatie, waarbij verschillende maatschappelijke groepen voorstellen hadden kunnen formuleren, en waarbij de bevolking dan actief kon betrokken worden. Dat was ook de kracht, vonden wij, van ons voorstel. Ook als Sophie Scholl het niet zou gehaald hebben, hadden we de kans gehad om een discussie op gang te trekken, en daar was het ons altijd al om te doen. Nu wordt duidelijk dat onder ‘maatschappelijke discussie’ door dit college wordt verstaan dat we in het beste geval in de media mochten reageren op uitspraken van de burgemeester. Maar waarom begin je dan de discussie, net door de verwijzing naar de persoon van Foch, als je helemaal niet van plan bent om aan die discussie een kans te geven? De gemeenteraad en de bevolking worden gewoon volledig buitenspel gezet. Dit college is niet geïnteresseerd in een actuele kijk op de geschiedenis – dat bleek al uit de ronduit beschamende manier waarop er met de archeologische opgravingen werd omgegaan de voorbije maanden – en is al evenmin geïnteresseerd in de mogelijkheden tot participatie die de discussie over het plein bood. Het gaat uiteindelijk enkel en alleen om een simpele ouderwetse politieke deal tussen CD&V en SP.a. Wat begon als een interessante discussie, is geëindigd in een sof. We hopen natuurlijk dat het een mooi plein wordt, maar we hadden liever gezien dat het plein ook een project van de Leuvenaars zelf zou geworden zijn, een plein waarop we – door het proces dat eraan vooraf zou zijn gegaan – ook trots hadden kunnen zijn. Eens te meer bewijst het college dat men in een dergelijk participatieproces met inspraak en discussie totaal niet geïnteresseerd is. Dat het Pieter De Somer-plein er komt, zegt dus alles over de bestuursstijl van deze ploeg. Die stijl is erg ‘oud’, en dat is net wat we niet nodig hebben voor een stad die zich wil profileren als ‘eeuwenoud en springlevend’…”

Tie Roefs (voorzitster) en Fatiha Dahmani (fractieleidster)

Groen! verklaart op Valentijnsdag de liefde aan de leerkracht


14 februari 2011


Vandaag, op Valentijnsdag, verklaarden Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum en Groen!-voorzitter Wouter Van Besien, samen met de groene gemeenteraadsleden Fatiha Dahmani en Marleen Demuynck de liefde aan de leerkrachten van het Sint-Jozefinstituut in Kessel-Lo.

“Leerkrachten zijn helden”, vindt Groen!. “Zij bereiden met passie voor hun vak elke dag weer onze kinderen voor op de toekomst. We moeten hun alle vertrouwen geven.” Om dit in de verf te zetten, overhandigden Hermes en Wouter de leerkrachten een prikkelende cartoon.

Door juist op Valentijnsdag de liefde aan de leraar te verklaren, spreekt Groen! zijn grote waardering voor de leraren uit. Leraren die met hart en ziel hun werk doen, geven kinderen kansen die ze thuis soms niet krijgen. Maar het valt niet mee om steeds weer vol passie voor de klas te staan. In een samenleving die steeds complexer en meer divers is, komen er voor leerkrachten steeds meer taken bij en wordt het lerarenberoep zwaarder. Er dreigt een tekort aan leraren.

Groen! wil daarom het lerarenberoep opnieuw aantrekkelijker maken.

Na de overhandiging van het cadeau en het in de kijker stellen van de leerkracht verzorgden en verwenden de leerlingen van 6 bio-esthetiek Fatiha, Marleen en Hermes. De foto’s laten zien hoe ze daarbij erg vakkundig onder handen werden genomen door de leerlingen.

Mag het een maatje meer zijn?


Groen! vraagt meer ruimte voor buitenmaatse fietsen aan het station van Leuven

22 januari 2011


Heel veel mensen nemen al de fiets, en steeds meer mensen gebruiken ook fietsen die wat bijzonder zijn, zoals bakfietsen of fietsen met een fietskar. Die buitenmaatse fietsen zijn zeer handig, en vormen een prima alternatief voor het gebruik van de auto wanneer je iets meer vracht of je kinderen mee wilt nemen.

Maar wie zo’n buitenmaatse fiets wil parkeren in de grote fietsenparking aan het station onder het stadskantoor merkt al snel dat er maar weinig plaats voorzien is. Te weinig plaats.

Toon Toelen (provincieraadslid): “Dat stond in de sterren geschreven. Er zijn niet alleen te weinig plaatsen. Het gangetje is ook veel te smal. De Fietsersbond heeft hiervoor gewaarschuwd vóór de aanleg van het gebouw.”

Groen! voerde vandaag actie om meer ruimte te vragen voor de buitenmaatse fietsen in de fietsenparking. Groen! vraagt de ingang van de fietsenstalling anders in te richten. De huidige stalling is net breed genoeg voor een gewone fiets. Een bakfiets of een fiets met karretje heeft al snel het dubbele nodig, zowel in de breedte als in de lengte.

Toon Toelen (provincieraadslid): “Wij vinden natuurlijk dat alle fietsen voldoende plaats moeten hebben. Maar het is toch nodig dat er meer ruimte wordt voorzien die specifiek aangepast is aan de buitenmaatse fietsen. We roepen de NMBS op om een initiatief te nemen. Het zou een prima middel zijn om nog meer mensen te stimuleren om voor hun verplaatsingen de fiets te nemen, en daar wordt ook het openbaar vervoer beter van.”

Toon Toelen, provincieraadslid