20 oktober 2006

Fatiha Blogt Groen!

Fatiha Blogt Groen!
Na de verkiezingen zal het wel wat rustiger zijn en zal ik wat meer tijd hebben voor familie en vrienden dit ik de laatste tijd verwaarloosd heb,dacht ik.Maar niets is minder waar, elke avond is er wel de ene of andere vergadering of event waar ik verwacht word. Neen, niet dat ik mijn beklag wil doen, maar, soms vraag ik me af of ik het woord "onthaasting" niet eens moet op zoeken in de woordenboek en het dan ook gewoon toepas?

13 oktober 2006

Bedankt

Ik wil iedereen die voor Groen gekozen heeft heel erg bedanken. Jullie stem heeft het verschil gemaakt.

Fatiha

07 oktober 2006

De laatste rechte lijn...

Nog één nachtje slapen en dan is het aan u.
Een mooie toekomst voor onze stad ?
Ik kies ervoor.
U toch ook ?

Fatiha

Energiesparen ?


De winst is voor u en het milieu... hieronder enkele ideën die Groen! in de komende jaren wil verwezen- lijken. We stonden tussen 14u00 en 16u00 op de Bondgenotenlaan. Meer dan 800 Leuvenaars waren geïnteresseerd in onze groene ideën. Les bonnes idées sont contagieuses...

Energiewinkel

In de energiewinkel kunnen Leuvenaars terecht voor energie-advies en praktische tips om energie te besparen en dus de kosten te drukken. De meeste huizen verliezen nog steeds heel veel warmte door een slechte isolatie waardoor de kosten snel oplopen. Mensen met bouw- of verbouwingsproject kunnen hun plannen laten nakijken op energieverbruik om zo de factuur in de toekomst te drukken.

Kosteloze energie-audits

Leuven moet haar bewoners bijstaan om anders om te springen met energie. Dit kan onder meer door het aanbieden van ‘energieaudits’ voor particuliere woningen. Een dergelijke audit kost ongeveer 150 euro. Over verschillende jaren moeten alle Leuvense woningen aan bod komen. De eerste duizend audits moeten kosteloos worden aangeboden kansarme kansarme gezinnen. Men een energie-audit kan men tot 30% kosten sparen. Voor mensen met een laag inkomen, is dat een hele stap vooruit.

Groene windenergie door Leuven

Het industrieterrein van Haasrode is uitermate geschikt voor de inplanting van drie windmolens. Hiermee kunnen 2500 gezinnen van propere energie voorzien worden. Mensen die mee eigenaar willen worden van het project moeten hiertoe de mogelijkheid krijgen. Investeren in windmolens brengt namelijk drie keer meer op dan een klassiek spaarboekje. De winst is voor de Leuvenaar en het milieu

Leuven zonnedakenstad

Leuvenaars moeten de mogelijkheid krijgen om hun dak ter beschikking te stellen voor zonnepannelen. De stad zorgt met een derde partij voor de financiering en de installatie van de zonnepannelen. De mensen die in het zonnedakenproject stappen krijgen een fikse korting op hun elektriciteitsfactuur. Na twintig jaar worden ze eigenaar van de zonnepanelen.

06 oktober 2006

De zon zal altijd schijnen...

Valt het u op dat uw energiefactuur de laatste jaren een steeds grotere hap uit uw gezinsbudget neemt ? Elektriciteit en gas zijn duur geworden. In de komende jaren zal de prijs blijven stijgen. Groen! wil uw energiefactuur goedkoper maken, daarom moet Leuven resoluut kiezen voor hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonneënergie. Olie zal duurder worden, terwijl windmolens en zonnepannelen goedkoper worden. Eenmaal de investering gedaan, krijgt men de energie er gratis bij. De winst die is voor u en het milieu, want de zon zal altijd schijnen en de wind zal altijd waaien.


05 oktober 2006

Terzake Xtra Large :-)Daarnet was het zover... dan kwam het bruisende leuven aan bod tijdens de verkiezingsuitzending van Terzake extra large (of is het ixel). De opnames vonden plaats in de Manhattan. Het werd een pittig debat tussen oppositie en meerderheid. Als ik er een dingetje mag uitpikken dan is het wel dat SP-A en CD&V in de afgelopen jaren meer hebben geïnvesteerd in stenen dan in mensen. Als het van mij afhangt dan zal dit vanaf januari veranderen. Als ik moet kiezen tussen een kinderkribbe meer of minder of een overwelving van de Muntstraat, dan weet ik het wel. En pleiten voor een strand aan de vaart lijkt mij van het net goede teveel. U ook ?

04 oktober 2006

Brief voor mijn vrienden


Beste vrienden,
Salaam alikoum,

Zoals jullie allicht al vernomen hebben is de Ramadam, of heilige vastenmaand enkele dagen geleden van start gegaan. Dit is voor moslims een moment van vreugde, samenzijn en bezinning. In de brief die jullie hierbij terugvinden stel ik me voor aan mijn allochtone vrienden in die andere mooie taal die ik graag spreek. Als gemeenteraadslid zet ik me al vele jaren in voor gelijke kansenbeleid en tegen racisme en met jullie steun, wil ik dit nog enkele jaren volhouden. Ik wens u en uw familie van harte een goede gezondheid en Ibaraka toe,

Fatiha

03 oktober 2006

Campagnenieuws...

Campagne voeren is eerst en vooral tussen de mensen komen om te voelen wat er leeft. Het is iets dat me boeit en ik vol "goesting" doe. Het is tijdens die warme contacten met mensen dat ik luisteren en kan leren wat beter moet en anders kan.

Vele mensen zijn ervan overtuigd dat net als in andere steden ook in Leuven Groen! de beste garantie is voor een progressief en solidair beleid. Mensen zijn blij om te horen dat Groen! verantwoordelijkheid wil nemen om deze stad op het spoor van een duurzame toekomst te zetten.

Wie – net als ik – gelooft dat de toekomst langer duurt dan tot aan de volgende verkiezing, wie een politiek wil die ook op lange termijn denkt, die moet zeker nu groen stemmen. Een sterke groene stem in de Leuvense politiek is onmisbaar.

02 oktober 2006

Stem vrouw !

Op 8 oktober gaan we met z'n allen weer naar de stembus. Voor de eerste maal bestaan de kieslijsten voor de helft uit vrouwen bestaan. In elke raad dient er minstens één vrouwelijke schepen of gedeputeerde te zetelen. Een hele vooruitgang maar we zijn er nog niet! Vrouwelijke kandidaten hebben vaak minder naambekendheid, want velen onder hen nemen voor de eerste keer deel. De Vrouwenraad wil alle vrouwelijke kandidates daarom een duwtje in de rug geven en lanceert een campagne waarin we zowel mannen als vrouwen oproepen voor één of meerdere vrouwen te stemmen. Ben je benieuwd naar meer ? Surf dan gauw naar www.vrouwenraad.be

01 oktober 2006

Debat integratieraad...


Vandaag was ik voor Groen! aanwezig in het debat van de Leuvense integratieraad. De integratieraad heeft een uitgebreid memorandum gemaakt, dat zo goed als volledig is overgenomen in het groene programma voor Leuven. Het werd een boeiende ontmoeting en een blij weerzien met vele bekende gezichten.

30 september 2006

Verkiezingsmeeting Gent

Op zaterdag 30 september 2006 nodigde Groen!-voorzitter Vera Dua iedereen uit voor een spetterende verkiezingsmeeting in Gent. Politiek en cultuur zorgden voor een forse portie adrenaline, noodzakelijk voor de laatste rechte lijn richting een goede uitslag op 8 oktober 2006. Hartje Gent werd die dag ingepalmd door progressief Vlaanderen. De groene loper werd uitgelegd vanaf de Korenmarkt tot aan het Emile Braunplein. In de schaduw van het Gentse stadhuis, met het legendarische Belfort als naaste buur, maakte de Vlaamse Groen!en er een schitterend feest van.

28 september 2006

De steun van Leuven !

De opiniepeilers van de VRT en De Morgen zijn de afgelopen weken erg actief geweest in onze stad. 12,8 % van de Leuvenaars wil kiezen voor Groen! Deze blijk van warm vertrouwen en sympathie is een flinke opsteker en geeft mij nog meer groene energie. In zal mij dan ook extra blijven inzetten om mensen te overtuigen dat Groen! een keuze voor een warme, progressieve en groene stad op mensenmaat is. Elke stem telt, ook de jouwe en die van je vrienden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Leuven een echte zonnestad wordt !

27 september 2006

Voor veilige kindlinten...

Iedereen wil dat kinderen zich veilig kunnen verplaatsen doorheen de stad. Daarom moet er ook in Leuven werk gemaakt worden van zogenaamde kindlinten. Het zou voor kinderen (en hun ouders) een normaal recht moeten zijn dat ze zich zelfstandig op een veilige en prettige manier te voet of met de fiets kunnen verplaatsen naar alle plekken waar hun actieve leven zich afspeelt. Op dit moment is de inrichting van straten en stadsdelen vaak onvoldoende afgestemd op de garantie van dat recht. Het concept ‘kindlint’ biedt daar een antwoord op.

Kindlinten zijn duidelijk afgebakende verkeersveilige routes voor kinderen waarover zij zelfstandig, veilig en prettig vanuit hun wijk naar school, sportvelden, muziekschool, … kunnen lopen of fietsen. Het spreekt voor zich, maar toch blijkt het in Leuven niet zo vanzelf. Een groene keuze dus.

26 september 2006

Burgemeester zet gemeenteraad buitenspel

Tijdens de gemeenteraad werd gisteren de vraag behandeld of een tweede bewonerskaart ter beschikking kan gesteld worden van de bewoners. Groen! vindt dit geen goed idee. Er is op heel veel plekken in de stad al onvoldoende plaats om een eerste bewonersparkeerplaats te garanderen, laat staan een tweede. Het lijkt ons zinvoller dat nog meer moeite wordt gedaan om de alternatieven voor de auto verder te versterken en aantrekkelijk te maken.

Uit vrees om een aantal kiezers voor het hoofd te stoten weigerde de Leuvense SP.A om kleur te bekennen. De vraag om over te gaan tot de stemming werd door burgemeester Tobback afgewimpeld. Op deze wijze zette hij de gemeenteraad op een ondemocratische wijze buitenspel. Groen! en VLD verlieten de raadszaal uit protest .

25 september 2006

Speelgoed of erfgoed ?

Open ruimte, natuur en een gezonde lucht zijn belangrijke voorwaarden om van het leefmilieu te kunnen genieten. Maar … open ruimte en luchtkwaliteit staan ook bij ons in de buurt onder druk. De bouwwoede neemt toe en de verleiding is groot om de resterende open ruimte voor bebouwing aan te snijden.

De huidige regeringen schroeven vele groene beleidsmaatregelen terug. Ook de milieubeweging komt tot die teleurstellende conclusie. Het komt te vaak voor dat mensen met een hart voor milieu en natuur alle moeite hebben om het lokale bestuur te overtuigen om voluit te kiezen voor een duurzaam beleid. En dat is absoluut noodzakelijk om de leefbaarheid bij ons en in de rest van de wereld veilig te stellen voor onze kinderen en kleinkinderen. Want de aarde is geen speelgoed, wel erfgoed!

24 september 2006

Tweede plaats tijdens Vaart Challenge

Tofsport Leuven organiseerde op zondag 25 september een rafting op de vaart. Elk team legt een snelheidstraject af met onderweg een aantal proeven. Een challenge die alleen tot een goed einde kan worden gebracht als de juiste spirit aanwezig is. Visie, volharding en verbondenheid zijn de ingrediënten van deze sportieve cocktail. Tijdens de Vaart Challenge, scoorde onze ploeg van Groen!Leuven zeer sterk. We eindigden als tweede in de einduitslag..

23 september 2006

Speelpleinen voor kinderen

Groen! wil van Leuven een stad op kindermaat maken. En een van de belangrijkste dingen voor onze kinderen is dat ze lekker kunnen spelen. Maar er zijn nog steeds te weinig plekken waar kinderen ongestoord en veilig kunnen spelen. Spelen moet trouwens gratis kunnen. Uit een bevraging die Groen! vorig weekend organiseerde bleek ook dat veel mensen vinden dat er te weinig speelplekken voor kinderen zijn. Daarom wilden we dit zaterdag nog eens speciaal onder de aandacht brengen.

22 september 2006

Windenergie van de toekomst !

Windenergie is de energie van de toekomst. De voordelen zijn duidelijk: bij elektriciteitsproductie komen geen vervuilende stoffen in het milieu terecht. Het stadsbestuur trok in het verleden het nut van windenergie in vraag. Dankzij Groen! bewezen projectontwikkelaars dat windenergie in Leuven wel degelijk haalbaar is. Voor mij is het duidelijk: “Het Leuvense stadsbestuur kan zich niet meer verstoppen achter een gebrek aan belangstelling voor dergelijke projecten. Indien Leuven een stad van de toekomst wil zijn, dan horen daar investeringen bij in duurzame energie. Dat is goed voor het leefmilieu en tewerkstelling.” Steden als Eeklo, Hasselt en Gent hebben al hun eigen windparken, Leuven kan echt niet achter blijven.

21 september 2006

De weg is wijzer dan de Leuvense wegwijzer...

Wie als bezoeker, toerist, nieuwe student of werknemer, of familielid het station van Leuven buitenkomt, verwacht waarschijnlijk onmiddellijk mooi zichtbaar een stadsplan te zien. Daarop zou hij of zij dan de weg kunnen zoeken. Niet zo in Leuven. Op het stationsplein is er namelijk helemaal geen stadsplan te vinden. Meer zelfs, als je vanaf het station de Bondgenotenlaan neemt tot aan de Grote Markt, kom je nergens een stadsplan tegen. En dat is jammer. Een stadsplan hoort er gewoon bij als een deel van het stedelijk leven. Of er publieke stadsplannen aanwezig zijn, zou niet mogen afhangen van commerciële bedrijven die reclameborden zetten langs de belangrijke straten of pleinen. In heel de stad zijn er trouwens veel minder stadsplannen te vinden dan vroeger.

20 september 2006

Winkelen met uitleenbuggies

Ouders die de fiets gebruiken om met hun jonge kinderen bijvoorbeeld naar de stad of naar het provinciaal domein te gaan, staan vaak voor een probleem. Als de fiets gestald is, hebben ze geen buggy om rond te rijden. Daarom kiezen veel ouders noodgedwongen voor de wagen. Zou het niet mooi zijn om buggies in de stad en het provinciaal domein ter beschikking te stellen van fietsende mama’s en papa’s. Naar de stad fietsen met kinderen om boodschappen te doen, kan enkel maar voor een kleine boodschap, en dat vind ik spijtig. Als er buggies konden worden uitgeleend, zouden ouders daar met veel plezier gebruik van maken.

19 september 2006

Bladkorven in Leuven ?

Nu de herfst dichterbij komt, beginnen ook de bladeren rustig van de bomen te vallen. In straten met veel bomen (en gelukkig zijn die er nog) kunnen dwarrelende bladeren voetgangers of fietsers hinderen na regenweer. In heel wat gemeenten heeft men daarom zogenaamde ‘bladkorven’ geplaatst. Omdat de reinigingsdienst niet overal tegelijk bladeren kan ruimen, kunnen mensen via zo’n bladkorf zelf de afgevallen bladeren verzamelen in hun straat. Het systeem van bladkorven werkt in heel wat gemeenten al heel goed. Dat moet ook in Leuven kunnen, omdat bomen belangrijk zijn...

18 september 2006

Je fiets verdient beter, niet ?


Met de fiets winkelen is praktisch, efficiënt en milieu- vriendelijk. Spijtig genoeg is het in Leuven niet altijd even makkelijk om je fiets te stallen. Mijn collega raadslid Frans Dumont telde uit dat de Bondgenotenlaan amper 40 fietsbeugels telt. Op een doordeweekse dag vind je er gemakkelijk 170 fietsen terug. Je fiets verdient echt beter! Als het van Groen! afhangt krijgen de Leuvenaars enkele honderden fietsstallingen cadeau. Gratis en voor niks :)

17 september 2006

Mijn eerste blogwoord...

Welkom op mijn allereerste webblog. Ik ben Fatiha, een 40-jarige geëngageerde Vlaamse vrouw van Marokkaanse afkomst. Ik woon reeds 38 jaar graag in Leuven. Ik ben gehuwd en mama van 4 flinke kinderen. Ik ben sociaal verpleegkundige en in mijn schaarse vrije uren een gepassioneerd gemeenteraadslid voor Groen! Voor de komende verkiezingen trek ik de lijst. Wil je weten waarom ? Neem de tijd, lees even verder... en als je vragen hebt... laat dan van je horen !