20 juni 2012

Lobby bedrijfsleven laat Rio+20 vastlopen

2012-06-20 | Bron: Milieudefensie |

De VN-duurzaamheidstop Rio+20 in Brazilië is volledig vastgelopen in een grindbak van gevestigde bedrijfsbelangen. Die conclusie hebben Milieudefensie en koepelorganisatie Friends of the Earth International getrokken tijdens een bijeenkomst in Rio de Janeiro op 20 juni. Het internationale bedrijfsleven heeft er volgens de organisaties middels een sterk georganiseerde lobby binnen de VN voor gezorgd dat mondiale duurzaamheid onbereikbaar wordt. 'Het grootste huis van de democratie moet het belang van volkeren en de wereld centraal stellen en niet de oren laten hangen naar de commerciële belangen van de industrie en banksector', aldus campagneleider Geert Ritsema van Milieudefensie.

De eerder vandaag overeengekomen concept-eindtekst, tot stand gekomen tijdens de voorbereiding op de officiële Rio +20-top, is volgens Milieudefensie een tandenloos compromis. Problemen op het gebied van klimaat, voedsel- en watertekorten, landbouw, sociale gelijkheid en economie worden op geen enkele wijze het hoofd geboden. Er zijn bovendien geen toezeggingen gedaan over de afschaffing van subsidies op fossiele brandstoffen, belasting op financiële transacties en over het omzeilen van belastingen door multinationals.

Milieudefensie waarschuwde eerder deze week al dat de duurzaamheidstop in Rio door het bedrijfsleven is gekaapt. Uit een onderzoek van de organisatie blijkt dat Shell zich in vrijwel alle relevante lobbyorganen en VN-instituten heeft genesteld. Friends of the Earth International geeft in het rapport 'Reclaim the UN from corporate capture' aan dat Shell geen uitzondering vormt, maar dat de invloed van multinationals doorslaggevend is geworden.

Er zijn enkele lichtpuntjes in de concept-eindtekst. Passages over de zogenoemde 'groene economie' -het idee dat natuurlijke hulpbronnen altijd voor de hoogst biedende te koop zijn- zijn onder druk van de ontwikkelingslanden sterk afgezwakt. Milieudefensie is echter van mening dat het misleidende bedrijfsconcept 'groene economie' helemaal van tafel moet.

Milieudefensie en Friends of the Earth International roepen de Verenigde Naties op zich na het vastlopen van Rio +20 te herpakken en de invloed van het bedrijfsleven op de VN drastisch terug te dringen.

17 juni 2012

Een lokaal energiebedrijf voor meer energie-autonomie, dat wil Groen in LeuvenLeuven wil klimaatneutraal worden tegen 2030. Een goed voornemen, maar er zal nog hard gewerkt moeten worden om dat ook te realiseren. Groen heeft alvast heel wat ideeën klaar, en een daarvan is een lokaal energiebedrijf. Dat model bestaat al in verschillende Nederlandse gemeenten, en ook in Hasselt.

Bij het streven naar een klimaatneutrale stad is nadenken over een grotere zelfvoorziening op het vlak van energie een sleutelelement. Ernaar streven om alle elektriciteit die in Leuven wordt verbruikt ook lokaal duurzaam te produceren, dat moet het doel zijn.Groen is in dat verband voorstander van de oprichting van een lokaal energiebedrijf, dat alle projecten kan coördineren.

Zo’n energiebedrijf is geen fictie, het bestaat al op andere plaatsen. Zo wil de stad Hasselt overgaan tot de oprichting van een eigen energiebedrijf. Concreet wordt het energiebeheer van de stad ondergebracht in een IVA (Intern Verzelfstandigd Agentschap). Men wil werk maken van rationeel energiegebruik en productie van hernieuwbare energie. In het energiebedrijf wil de stad zelf een meerderheid van aandelen houden. Daarnaast wil men partners zoeken bij bedrijven die in de sector actief zijn, en ook bij burgers. Burgers kunnen zo via een coöperatie aandeelhouder worden. Een interessant model dus, dat mogelijkheden geeft om een samenwerking tussen overheid, bedrijven en burgers concreet vorm te geven.

Ook in Nederland zijn er al verschillende gemeentes die ondertussen hun eigen energiebedrijf hebben opgericht, zoals bv. de gemeente Dordrecht. Het energiebedrijf kan opbrengsten van deelprojecten opnieuw investeren in andere, zo blijven ze binnen de coöperatie. Men wil aan burgers mogelijkheden bieden om in hun woningen te investeren, via een aanbod van bv. energiescans en zonnedaken.