17 juni 2012

Een lokaal energiebedrijf voor meer energie-autonomie, dat wil Groen in LeuvenLeuven wil klimaatneutraal worden tegen 2030. Een goed voornemen, maar er zal nog hard gewerkt moeten worden om dat ook te realiseren. Groen heeft alvast heel wat ideeën klaar, en een daarvan is een lokaal energiebedrijf. Dat model bestaat al in verschillende Nederlandse gemeenten, en ook in Hasselt.

Bij het streven naar een klimaatneutrale stad is nadenken over een grotere zelfvoorziening op het vlak van energie een sleutelelement. Ernaar streven om alle elektriciteit die in Leuven wordt verbruikt ook lokaal duurzaam te produceren, dat moet het doel zijn.Groen is in dat verband voorstander van de oprichting van een lokaal energiebedrijf, dat alle projecten kan coördineren.

Zo’n energiebedrijf is geen fictie, het bestaat al op andere plaatsen. Zo wil de stad Hasselt overgaan tot de oprichting van een eigen energiebedrijf. Concreet wordt het energiebeheer van de stad ondergebracht in een IVA (Intern Verzelfstandigd Agentschap). Men wil werk maken van rationeel energiegebruik en productie van hernieuwbare energie. In het energiebedrijf wil de stad zelf een meerderheid van aandelen houden. Daarnaast wil men partners zoeken bij bedrijven die in de sector actief zijn, en ook bij burgers. Burgers kunnen zo via een coöperatie aandeelhouder worden. Een interessant model dus, dat mogelijkheden geeft om een samenwerking tussen overheid, bedrijven en burgers concreet vorm te geven.

Ook in Nederland zijn er al verschillende gemeentes die ondertussen hun eigen energiebedrijf hebben opgericht, zoals bv. de gemeente Dordrecht. Het energiebedrijf kan opbrengsten van deelprojecten opnieuw investeren in andere, zo blijven ze binnen de coöperatie. Men wil aan burgers mogelijkheden bieden om in hun woningen te investeren, via een aanbod van bv. energiescans en zonnedaken.

Geen opmerkingen: