18 december 2012

Verkeersafwikkeling Aarschotsesteenweg/Begaultlaan/Wijgmaalsesteenweg moet veel beter

De verkeersafwikkeling in de zone waar Aarschotsesteenweg, Begaultlaan en Wijgmaalsesteenweg samenkomen is nu – zeker voor fietsers – erg verwarrend en gevaarlijk. Groen stelt enkele aanpassingen voor.

Gemeenteraadslid Fatiha Dahmani stelde over deze verkeerssituatie in de gemeenteraad enkele vragen. Er zijn verschillende knelpunten:

- Wanneer de auto’s die komen uit Leuven groen licht hebben en door mogen rijden, hebben ook de fietsers ook groen licht om het kruispunt over te steken. De zichtbaarheid is echter niet goed. Als oplossing kan men hier een groene stroom voorzien: groen licht eerst alleen voor de fietsers en voetgangers.

- Het is onduidelijk waarom fietsers voorrang moeten verlenen aan lokaal gemotoriseerd verkeer dat komt uit doodlopende straten en werfverkeer (bv. verkeer van Ecowerf en de los- en laadkade) terwijl de auto’s dit niet hoeven te doen. Hier zouden fietsers net als de auto’s voorrang moeten krijgen op het andere verkeer.

- Ter hoogte van de lichten op het fietspad komende vanuit Wijgmaal of de Aarschotsesteenweg richting Leuven is er niet genoeg ruimte om stil te staan om over te steken, zonder en obstakel te vormen voor de fietsers die rechtdoor moeten fietsen. Hier kan een wachteilandje een oplossing bieden

- Het tweerichtingsfietspad op de Aarschotsesteenweg onder de Duitse brug is een gevaarlijk punt voor de fietsers. Het is te smal om comfortabel te kruisen, de paaltjes maken de situatie niet veiliger. Hier is een meer structurele oplossing nodig.

- Er zijn nergens zebrapaden te bespeuren ter hoogte van het kruispunt. Het gaat hier om een buitengebied, geen zone 30, dus is het aanbrengen van zebrapaden aangewezen.

Fatiha Dahmani: “Het gaat hier over verschillende knelpunten in hetzelfde gebied. Wij vragen dat het stadsbestuur aandringt bij het Agentschap Wegen en Verkeer dat die allemaal tegelijk en snel worden aangepakt, zodat er een veiliger situatie ontstaat, zeker voor fietsers en voetgangers.”

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid

12 december 2012

Een zadenbib voor meer lokaal voedsel

Groen wil dat Leuven, net als Londerzeel, van start gaat met een zadenbib. Een simpel idee dat een sleutelrol kan spelen in een lokaal voedselplan. En tegelijk een voorbeeld van een nieuwe ecologische cultuur van ‘gebruiken in plaats van bezitten’.

Het idee bestaat al langer in de Verenigde Staten en nu pikt ook de gemeente Londerzeel het op, een ‘zadenbib’.

Fatiha Dahmani: “Het concept is heel simpel. In de bib leen je enkele zaden. Je krijgt zo nodig extra uitleg om te leren hoe je zelf terug zaden kunt oogsten, en die breng je dan aan het einde van het seizoen weer terug. Het systeem is gebaseerd op vertrouwen, en uit bestaande voorbeelden blijkt dat het ook goed werkt. In Londerzeel wordt er voor het project samengewerkt met Velt. Zo biedt het ook mogelijkheden om de biodiversiteit te versterken en oude of bijzondere soorten weer een plek te geven in onze tuinen. Wij stellen voor dat Leuven ook met een project start om te komen tot een zadenbib, mee op basis van de ervaringen in Londerzeel.”

Dit idee past voor ons erg goed in onze visie van een lokaal voedselplan, zoals we dat in ons verkiezingsprogramma voorstelden. Die steunt erop dat we burgers actief willen betrekken bij een ruime strategie om terug meer lokaal voedsel te produceren. Het idee van een zadenbib past ook in een model van wat we de ‘commons’ noemen. Genetisch materiaal, zoals zaden, mag geen eigendom zijn van priv√©bedrijven maar moet bezit zijn van de gemeenschap, met aangepaste gebruiksrechten.

Uit de buitenlandse voorbeelden blijkt dat de zadenbib de start was van grotere burgerprojecten om de zadenrijkdom te beschermen. Het is ook een voorbeeld van de groeiende ecologische cultuur van ‘gebruiken in plaats van bezitten’, die zich onder meer uit in samengebruik van voertuigen en materialen.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid)

Links: