22 april 2009

Een trap voor iedereen


18 april 2009


Deze voormiddag voerde een delegatie van de Leuvense Groenen actie ter hoogte van de monumentale trap naar het stadskantoor op het Martelarenplein. Met deze actie wil Groen! de moeilijke toegankelijkheid van het stadskantoor voor mensen in een rolstoel of met een kinderwagen aanklagen.


Frans Dumont: “Een trap moet niet alleen mooi zijn, hij moet zeker ook praktisch bruikbaar zijn, voor iedereen. Veel mensen hebben last met de grote treden van deze trap. Voor wie geen erg lange benen heeft is het niet erg gemakkelijk om vlot naar boven of beneden te gaan. Voor wie in een rolstoel zit, of met de kinderwagen is, is het helemaal niet te doen. Die mensen kunnen gebruik maken van de lift in het nieuwe KBC-kantoor. Maar veel mensen weten dit waarschijnlijk niet. De lift zelf is ook niet echt optimaal.”


Via een ‘wedstrijdje om ter snelste de trap bestijgen met een kinderwagen of rolstoel’ vroeg Groen! dat het stadsbestuur deze trap zou aanpassen om er een trap voor iedereen van te maken.


Fatiha Dahmani: “Het is niet echt te verantwoorden dat mensen verplicht worden een lift te gebruiken, of een heel stuk om te moeten gaan, als ze naar het stadskantoor willen gaan. Dat is uiteindelijk toch het huis van alle burgers. Volgens ons is het perfect mogelijk om minstens een deel van de trap om te bouwen, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Als voorbeeld kunnen we verwijzen naar de trap zoals die gebouwd is aan het Europees Parlement. Die trap staat een gecombineerd gebruik toe: als gewone trap (met voldoende kleine treden) en als berijdbare helling. We zullen aan het stadsbestuur voorstellen om deze mogelijkheid te onderzoeken.”

(Een dossier over onze voorstellen en meer foto's kun je hier vinden.)


Frans Dumont en Fatiha Dahmani, gemeenteraadsleden

06 april 2009

Groen! vraagt dat Leuven kiest voor elektrisch vervoer op groene stroom


Onlangs kondigde Amsterdam aan – op initiatief van een wethouder van GroenLinks – dat de stad zich volop wil voorbereiden op de mogelijkheden van elektrisch vervoer. Tegen 2040 zouden zowat alle auto- en scooterkilometers elektrisch kunnen zijn. Amsterdam schakelt zich daarmee als proefproject in in een ruimer nationaal plan om elektrisch rijden te ondersteunen.

Elektrisch vervoer staat aan de rand van een grote doorbraak. Het is een technologie die erg veel kansen biedt. Ze zorgt voor minder luchtvervuiling en lawaai, en is dus uitstekend geschikt voor een stedelijke omgeving. De overheden en bedrijven die nu inzetten op de verdere ontwikkeling van deze technologie, in een ruimer structureel kader, versterken hun toekomstige positie. Groen! vraagt dat Leuven – in navolging van Amsterdam – ook voluit kiest voor de mogelijkheden van duurzaam elektrisch vervoer, op groene stroom, en stelt daarvoor een actieplan voor, een volgend voorstel in haar reeks ‘Beelden van een groene stad’.

Raadslid Fatiha Dahmani: “Wij willen dat Leuven zich nu al gaat voorbereiden op deze toekomstgerichte groene technologie. Die biedt ecologische en economische voordelen. We hebben echt oplossingen nodig om iets te doen aan de luchtvervuiling in deze stad, iets wat het huidig stadsbestuur nog steeds verwaarloost. Laten we dus die autokilometers die we kunnen vermijden, ook effectief vervangen door duurzamere oplossingen. En die autoverplaatsingen die overblijven, kunnen het best verlopen via de meest duurzame technologie. Elektrisch rijden, als dat gebeurt op groene stroom, biedt veel perspectieven. Door nu zo’n groene keuze te maken, kan Leuven ook een innovatieve economische impuls geven.”

Jan Mertens: “We stellen een concreet actieplan voor voor de stad. In de eerste plaats betekent dat een principiĆ«le keuze om met deze technologie aan de slag te gaan. Verder kunnen de eigen stadsdiensten de volgende jaren ook gaan experimenteren met elektrische voertuigen. Een belangrijk speerpunt zou de organisatie, in 2010, van een grote conferentie over elektrisch rijden moeten zijn. Leuven kan als gaststad hiervoor samenwerken met de universiteit. Leuven zou zich daarbij meteen als proefproject kunnen aanmelden, en in functie daarvan duurzame contacten opbouwen met steden als Amsterdam.”

(Het volledig dossier kun je hier vinden.)

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid
Jan Mertens