22 augustus 2012

Het enige gegraaf dat we hier willen, is in een zandbak

Groen voerde vandaag actie in het Bruulpark tegen de mogelijke bouw van een ondergrondse parking op deze locatie.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid, eerste plaats lijst): “Op dit moment is er een studie in opmaak over een mogelijke ondergrondse parking op deze plek. Nog eens een extra parking, bovenop wat al voorzien is, betekent nog meer auto’s aantrekken naar de binnenstad. En dat is minstens helemaal in tegenstrijd met de plannen om Leuven klimaatneutraal te maken. Uit de nulmeting weten we dat 25% van de CO2-uitstoot afkomstig is van de sector mobiliteit. Dat wil zeggen dat we de volgende jaren actief werk zullen moeten maken van een vermindering van die emissies, en dat kan enkel als we alle mogelijkheden gebruiken om het aantal autoverplaatsingen naar beneden te krijgen. De resultaten van de studie over de Bruulparking worden verwacht tegen eind 2012. Het zou onaanvaardbaar zijn als er nog dit jaar zou beslist worden om verder te gaan op het spoor van een Bruulparking.”

Toon Toelen (provincieraadslid, tweede plaats lijst): “Nu de ambitie om klimaatneutraal te worden is vastgelegd, zou er een grondige bijsturing moeten komen van de mobiliteitsvisie voor deze stad. Tot nu heeft Leuven altijd geweigerd uitdrukkelijke ecologische doelstellingen zoals een vermindering van de CO2-uitstoot op te nemen in de eigen beleidsplannen voor de mobiliteit. Nu moet dat wel gebeuren. In die context verder gaan met het project van een Bruulparking zou volstrekt in tegenstrijd zijn met de ambitie om klimaatneutraal te worden. Dat er een onmiskenbare nood zou zijn aan een parking voor de benedenstad op die locatie, is niet geloofwaardig. Er komt een grote parking op het Engels Plein, er komt normaal een parking op de ziekenhuissite, en onlangs maakte schepen Robbeets bekend dat er een rotatieparking komt op Sint-Maartensdal. Dat zal als capaciteit ruim moeten volstaan. Als er studies gemaakt worden, zou het veel zinvoller zijn om een grondige studie te maken naar mogelijke scenario’s voor duurzame ontsluiting van de binnenstad door het openbaar vervoer (met wat ons betreft ook een onderzoek van de tramoptie) en voor een forse verbetering van de mogelijkheden voor fietsverkeer.”

Fatiha Dahmani en Toon Toelen

14 augustus 2012

Samen spullen en materialen gebruiken, dat is de toekomst

Zowat iedereen heeft in huis wel een boormachine. Voor als die een keer nodig is. Maar als je zou nagaan hoe vaak je zo’n ding nu werkelijk gebruikt op een heel leven, dan zou dan nogal tegenvallen. En als je dan echt begint te klussen, heb je misschien nood aan een zwaardere machine dan die je zelf hebt. En die grote ladder die je nodig hebt, of die aanhangwagen, waar vind je die?

Samen dingen gebruiken, dat klinkt voor sommigen misschien futuristisch, maar dat is niet zo. Het is vooral slim.

David Dessers (6de plaats gemeenteraadslijst): “In een ecologisch duurzame maatschappij zullen we steeds meer evolueren naar een manier van leven waarin we veel minder grondstoffen gaan gebruiken. Dat hoeft je levenskwaliteit niet te verminderen. Het kan bv. zijn dat je af en toe een autorit moet doen, maar daarom is het nog niet noodzakelijk dat je zelf een auto hebt. Met een goed systeem van autodelen in je buurt ben je perfect gesteld. Dat principe zouden we ook kunnen toepassen op heel wat spullen die we (af en toe) nodig hebben. Helemaal goed wordt het als we dit kunnen integreren in een cultuur waarin we terug meer spullen gaan repareren, in plaats van ze al te snel weg te gooien. Dat alles kan ook bijdragen tot meer sociale samenhang.”

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid en lijsttrekster): “In Leuven zijn er in het kader van de sociale economie al verschillende projecten die in de richting gaan die wij willen, maar we zouden nog enkele stappen verder willen zetten. We vragen dat er de volgende jaren actief werk wordt gemaakt van een aanbod rond samengebruik en reparatie, en dat liefst op wijkniveau. Op Vlaams niveau, onder meer bij OVAM, wordt al hard nagedacht over een ander materialenbeleid. En er zijn ondertussen in verschillende steden in binnen- en buitenland interessante initiatieven. Groen wil van Leuven een proeftuin maken voor deze nieuwe economie.”

Wat zou dit concreet kunnen inhouden?

  • Een eerste mogelijkheid is een uitleendienst van materialen. Dat kan georganiseerd worden via een project in de sociale economie. Zo heeft bv. het wijkkomitee Geuzenvelden in Schoten al jarenlang een eigen uitleendienst.  En ook de stad Antwerpen heeft een eigen uitleendienst, via het sociale economiebedrijf werkhaven Antwerpen
  • Een ander interessant initiatief is een Repair Café.  Het principe is dat mensen elkaar helpen om allerlei spullen te repareren. Mensen brengen hun kapotte spullen mee naar het Repair Café, waar deskundigen aanwezig zijn om samen die spullen weer te herstellen.
  • Voor het delen van spullen kunnen ook sociale media worden gebruikt, zoals bewezen wordt door de originele site Spullen Delen.  Een dergelijk systeem kan ook op lokaal vlak worden opgezet.
  • Er zou ook kunnen gedacht worden aan het voorzien van buurtwerkplaatsen. Per buurt zou er dan een ingerichte werkplaats zijn, waar je bv. een grotere zaag- of schaafmachine kunt gebruiken en waar een goede werkbank is om grotere spullen in elkaar te zetten. Je zou er ook materiaal kunnen ontlenen. 
  • In Amsterdam bestaat een netwerk van sterker georganiseerde buurtwerkplaatsen, waar je ook allerlei cursussen kunt gaan volgen. 
Fatiha Dahmani en David Dessers