31 mei 2007

De keuze is logisch


Tegen de sluipende privatisering van de gezondheidszorg


Samen met Heidi Vanheusden ben ik op stap langs een aantal Leuvense zorginstellingen om zo meer uitleg te geven over de groene standpunten over gezondheidszorg. Een belangrijk thema is ons verzet tegen een sluipende privatisering. Je kunt hierover ook een stukje lezen bij Heidi Vanheusden.

De bib van Wijgmaal

En tussen de campagne door gaat het werk als gemeenteraadslid gewoon door. Tijdens de voorbije gemeenteraad van 21 mei kwam ik onder meer tussen over de bib van Wijgmaal. Die zal gesloten worden en dat vinden we geen goed idee. Het is jammer dat deze bib dicht moet.

Op de website van Groen!Leuven kun je elke maand een uitgebreid verslag vinden van het werk van de raadsleden van Groen! in gemeente-, OCMW- en provincieraad. Je kunt die verslagen ook elke maand in je mailbox krijgen als je dat zou willen. Gewoon even mailen, en we zorgen ervoor.

26 mei 2007

Met de ijsbeer op stap


Vandaag hebben we met enkele mensen van Groen! en samen met de ijsbeer actie gevoerd in Kessel-Lo en Leuven. Ik was er ook bij, samen met onder meer Peter Lombaert. Meer foto's kun je hier vinden.

CampagnefilmpjeBekijk hier het mooie campagnefilmpje van Groen!

Hoe een doekje soms verblindt...


Uit een onderzoek van de universiteit van Louvain-La-Neuve zou blijken dat één Belg op drie zich stoort zich aan het dragen van hoofddoeken op openbare plaatsen. Iets meer dan de helft is er zelfs voor om de hoofddoek op bepaalde plaatsen te verbieden. Onverdraagzaamheid en racisme zouden aan de basis liggen van de intolerantie tegenover hoofddoeken, dat stellen de onderzoekers.


Het zogenaamde hoofddoekendebat, onder meer naar aanleiding van de dresscode in Antwerpen, krijgt stilaan een dimensie die geheel buiten proportie is. Waar gaat het eigenlijk nog over? Dat mensen aan een loket van een openbare dienst neutraal behandeld worden, lijkt me evident. Maar neutraliteit staat of valt niet met de hoofddoek, wel met een gelijke behandeling van elke klant. Opleggen van een strikte ‘steriele’ neutraliteit in staatsinstellingen leidt tot frustratie en ongelijkheid. Het staat mijlenver van de openheid, het pluralisme en het pragmatisme dat Vlaanderen de voorbije eeuw heeft getypeerd. Ik ben dan ook blij met de manier waarop mijn Antwerpse groene collega’s Meyrem Almaci en Mieke Vogels op een waardige manier deze discussie voeren. De groene affichecampagne is terecht goed ontvangen bij de allochtone gemeenschap.


Als Groen! is ons standpunt: vrije keuze. Vrouwen die een hoofddoek willen dragen, moeten dat kunnen. Vrouwen die geen hoofddoek willen dragen, moeten dat evenzeer kunnen. Zo simpel is het. Een verbod verzwakt enkel nog de maatschappelijke positie van deze groep en polariseert: voor diegenen die effectief gedwongen worden op het dragen van een hoofddoek, verkleint het nog maar eens hun kansen op de arbeidsmarkt en voor diegenen die er uit eigen vrije wil voor kiezen is het zowel een onderdrukking van hun eigenheid als eveneens een beperking van hun kansen. Welk doel hebben we hier dan bereikt?


Wat er ook van zij: door de hoofddoek over de hoofden van de draagsters heen steeds meer tot symbool te verheffen wordt ook de stem van die draagsters gesmoord. In dit debat getuigt het zelfs van een nieuwe vorm van paternalisme: wij beslissen voor deze vrouwen wat een symbool van onderdrukking is, in hun plaats, ongeacht wat zij zelf vinden.


Ik wil afsluiten met een citaat van Mieke Vogels: “We zijn niet voor of tegen een hoofddoek. We spreken ons uit voor de vrije keuze, voor het recht om je identiteit te behouden, ook in overheidsdienst. Het is niet omdat je een hoofddoek op hebt dat je automatisch onderdrukt wordt, het is niet omdat je geen hoofddoek op hebt dat je als vrouw in deze maatschappij automatisch alle kansen krijgt. Door de hoofddoek tot een symbool te verheffen, wordt het debat alleen maar gepolariseerd en wordt de aandacht afgeleid van de noodzaak aan positieve acties in huisvesting, onderwijs en werk.”

24 mei 2007

Ik was samen met de ijsbeer op de markt


Vorige vrijdag voerden we met een delegatie van Groen! actie op de vrijdagmarkt van Leuven. En de ijsbeer was er ook bij. Wil je nog meer foto's zien van deze actie, klik dan hier. En ga zeker ook eens kijken op onze enige echte ijsbeersite.

Ik steun Wonen en Werken


Misschien las je het in de kranten de voorbije weken. Bij Wonen en Werken dreigt een deel van de opleidingen weg te vallen door het schrappen van Europese subsidies. Samen met de groene kandidaten Heidi Vanheusden en Magda Aelvoet bracht ik een bezoek aan Wonen en Werken. Daarmee wilden we onze steun uitspreken aan de actie die daar gevoerd werd.


Groen! vindt het onbegrijpelijk dat een schitterend initiatief in de sociale economie door een dreigend gebrek aan steun voor een aantal opleidingen niet langer subsidies zou krijgen. Daardoor zouden én een aantal jobs verloren gaan én zouden opleidingen voor mensen die in het gewone opleidingscircuit niet terecht kunnen, wegvallen. Groen! is van oordeel dat Wonen en Werken verder steun moeten krijgen voor langdurige opleidingen voor kansarmen. Zij bieden hiermee aan een kwetsbare doelgroep alsnog kansen op de arbeidsmarkt en ruimer ook kansen in het leven.


Het laatste nieuws is dat er op Vlaams niveau aan een oplossing wordt gewerkt, maar wij zullen pas gerust zijn als alles ook echt in orde komt.

De keuze is logisch


Sinds enkele dagen kun je deze affiche in het straatbeeld zien. Ze is heel mooi, en ik ben er heel trots op. Help mij om in zoveel mogelijk straten van deze stad deze mooie ecologische affiche aan het raam te krijgen. Stuur een mail, en wij zorgen dat jij een affiche thuiskrijgt.

Ecologisch duurt het langst

Ik neem hier de draad weer op op mijn blog. De voorbije maanden zijn we met de nieuwe ploeg raadsleden aan het werk gegaan in de gemeenteraad. En het beloven boeiende jaren te worden. Elke maand merken we weer hoe onmisbaar Groen! in de gemeenteraad is.

In het parlement is het niet anders. De voorbije jaren waren er geen parlementsleden van Groen! in Kamer en Senaat. En dat moet echt veranderen op 10 juni. Ik kan me nog altijd geen parlement voorstellen zonder groene parlementsleden.

Groen! heeft drie grote speerpunten bij deze campagne:
  • klimaat
  • armoede
  • diversiteit

Klimaat. Dit thema kreeg de voorbije maanden, onder meer door de film van Al Gore, eindelijk de aandacht die het verdient. Wat de ecologisten al jaren zeggen, lijkt nu stilaan bij iedereen door te dringen. De klimaatverandering, in grote mate veroorzaakt door de mens, kan grote gevolgen hebben voor de levenskansen van wie nu leeft en nog moet geboren worden. De klimaatverandering tegenhouden kunnen we niet meer. Een klimaatchaos vermijden kunnen we nog wel. Dat kan als we nu doortastende maatregelen nemen, zoals een heuse klimaatwet. En wie anders dan Groen! is het beste geplaatst om zo'n toekomstgericht en hoopvol beleid te voeren.

Armoede. De voorbije jaren is de armoede toegenomen in dit land. Dat blijkt uit alle rapporten die hierover onlangs gepubliceerd werden. Armoede is een onrecht. Terwijl een aantal mensen steeds rijker wordt, dreigt een groeiende groep mensen verder in de marge van de samenleving geduwd te worden. Iedereen wordt langs alle mediakanalen opgeroepen om steeds meer te consumeren en steeds meer te willen bezitten. Maar voor veel mensen is die als normaal voorgestelde levensstijl niet bereikbaar. Zij voelen zich uitgesloten, of storten zich in de schulden. Groen! wil zich niet neerleggen bij de stijgende armoede.

Diversiteit. Mensen zijn verschillend, en dat is mooi. Maar volgens velen staat 'verschil' alleen maar gelijk aan 'conflict'. Zij willen mensen tegen elkaar opzetten. Zij willen mensen het recht ontzeggen hun eigenheid, onder meer cultureel of religieus, ook te uiten. Deze maatschappij is van iedereen. We zitten samen in dezelfde boot. Of we nu wit of gekleurd zijn, de klimaatverandering treft ons allemaal. En of we in staat zullen zijn onze maatschappij op het spoor van een duurzame en rechtvaardige toekomst te zetten, is ons aller verantwoordelijkheid. Groen! wil blijven werken aan een warme samenleving, die rijk is aan verschil.