24 mei 2007

Ecologisch duurt het langst

Ik neem hier de draad weer op op mijn blog. De voorbije maanden zijn we met de nieuwe ploeg raadsleden aan het werk gegaan in de gemeenteraad. En het beloven boeiende jaren te worden. Elke maand merken we weer hoe onmisbaar Groen! in de gemeenteraad is.

In het parlement is het niet anders. De voorbije jaren waren er geen parlementsleden van Groen! in Kamer en Senaat. En dat moet echt veranderen op 10 juni. Ik kan me nog altijd geen parlement voorstellen zonder groene parlementsleden.

Groen! heeft drie grote speerpunten bij deze campagne:
  • klimaat
  • armoede
  • diversiteit

Klimaat. Dit thema kreeg de voorbije maanden, onder meer door de film van Al Gore, eindelijk de aandacht die het verdient. Wat de ecologisten al jaren zeggen, lijkt nu stilaan bij iedereen door te dringen. De klimaatverandering, in grote mate veroorzaakt door de mens, kan grote gevolgen hebben voor de levenskansen van wie nu leeft en nog moet geboren worden. De klimaatverandering tegenhouden kunnen we niet meer. Een klimaatchaos vermijden kunnen we nog wel. Dat kan als we nu doortastende maatregelen nemen, zoals een heuse klimaatwet. En wie anders dan Groen! is het beste geplaatst om zo'n toekomstgericht en hoopvol beleid te voeren.

Armoede. De voorbije jaren is de armoede toegenomen in dit land. Dat blijkt uit alle rapporten die hierover onlangs gepubliceerd werden. Armoede is een onrecht. Terwijl een aantal mensen steeds rijker wordt, dreigt een groeiende groep mensen verder in de marge van de samenleving geduwd te worden. Iedereen wordt langs alle mediakanalen opgeroepen om steeds meer te consumeren en steeds meer te willen bezitten. Maar voor veel mensen is die als normaal voorgestelde levensstijl niet bereikbaar. Zij voelen zich uitgesloten, of storten zich in de schulden. Groen! wil zich niet neerleggen bij de stijgende armoede.

Diversiteit. Mensen zijn verschillend, en dat is mooi. Maar volgens velen staat 'verschil' alleen maar gelijk aan 'conflict'. Zij willen mensen tegen elkaar opzetten. Zij willen mensen het recht ontzeggen hun eigenheid, onder meer cultureel of religieus, ook te uiten. Deze maatschappij is van iedereen. We zitten samen in dezelfde boot. Of we nu wit of gekleurd zijn, de klimaatverandering treft ons allemaal. En of we in staat zullen zijn onze maatschappij op het spoor van een duurzame en rechtvaardige toekomst te zetten, is ons aller verantwoordelijkheid. Groen! wil blijven werken aan een warme samenleving, die rijk is aan verschil.

Geen opmerkingen: