24 mei 2007

Ik steun Wonen en Werken


Misschien las je het in de kranten de voorbije weken. Bij Wonen en Werken dreigt een deel van de opleidingen weg te vallen door het schrappen van Europese subsidies. Samen met de groene kandidaten Heidi Vanheusden en Magda Aelvoet bracht ik een bezoek aan Wonen en Werken. Daarmee wilden we onze steun uitspreken aan de actie die daar gevoerd werd.


Groen! vindt het onbegrijpelijk dat een schitterend initiatief in de sociale economie door een dreigend gebrek aan steun voor een aantal opleidingen niet langer subsidies zou krijgen. Daardoor zouden én een aantal jobs verloren gaan én zouden opleidingen voor mensen die in het gewone opleidingscircuit niet terecht kunnen, wegvallen. Groen! is van oordeel dat Wonen en Werken verder steun moeten krijgen voor langdurige opleidingen voor kansarmen. Zij bieden hiermee aan een kwetsbare doelgroep alsnog kansen op de arbeidsmarkt en ruimer ook kansen in het leven.


Het laatste nieuws is dat er op Vlaams niveau aan een oplossing wordt gewerkt, maar wij zullen pas gerust zijn als alles ook echt in orde komt.

Geen opmerkingen: