15 december 2008

Leuven moet meer doen om veilig fietsen mogelijk te maken

De voorbije weken waren er in Leuven verschillende zware ongevallen met fietsers (onder meer twee aanrijdingen met vluchtmisdrijf en een dodelijk ongeval met een jonge fietser). De tol van het verkeer blijft zwaar, te zwaar volgens Groen!

Frans Dumont: “Al jaren vragen wij keer op keer dat Leuven meer inspanningen zou doen om de inrichting van het stedelijk gebied zo te organiseren dat heel wat ongevallen met fietsers niet meer zouden kunnen gebeuren. Het is zeker zo dat er bij automobilisten en fietsers roekeloze mensen zijn, die te veel risico’s nemen voor zichzelf en anderen. Maar dat verklaart lang niet alles. Het stadsbestuur laat nog te veel kansen liggen om van Leuven een echt fietsvriendelijke stad te maken. Om maar een voorbeeld te noemen: met uitzondering van zaterdagnamiddag zouden de fietsers 24 op 24 uur van de Diestsestraat gebruik moeten kunnen maken als een veilig alternatief voor de Bondgenotenlaan.”

Lisa Smolders: “Als het stadsbestuur er al vanuit zou gaan dat de fiets een ‘gewoon’ vervoermiddel is, dan bovendien ook nog eens in veel gevallen het meest efficiënte en milieuvriendelijke vervoermiddel is in de stad, dan zouden we al een stap verder zijn. Maar blijkbaar ziet vooral de burgemeester de fietsers nog altijd als een hoop lastpakken die collectief ‘onverantwoordelijk’ zijn. Wanneer grote groepen burgers via acties vragen om veilige fietsroutes te voorzien, dan worden ze bot afgewezen. Wanneer we vragen om knelpunten structureel aan te pakken, dan is het antwoord dat Leuven ‘kiest voor de voetgangers’. Als dat echt zo zou zijn, dan zouden er al veel meer autovrije zones zijn en zouden heel wat gevaarlijke punten (voor voetgangers en fietsers) al lang zijn aangepakt.”

Groen! wil van de aanstaande begrotingsbesprekingen gebruik maken om opnieuw enkele dringende fietsmaatregelen voor te stellen.

Fatiha Dahmani: “We herhalen nogmaals ons voorstel voor het aanstellen van een volwaardige fietsambtenaar. Leuven heeft echt heel erg nood aan een persoon die voltijds bezig kan zijn met het fietsen in Leuven. Zij of hij zal onder meer de handen vol hebben met het permanent verbeteren van het fietsroutenetwerk via een inventaris van knelpunten en verbeteringswerken, het verder verfijnen van het netwerk van fietsstallingen, het uitwerken van sensibiliseringsacties voor veilig en comfortabel fietsen, en het functioneren als een permanent aanspreekpunt voor alle aspecten van het fietsbeleid. En – om maar meteen te anticiperen op het verwachte antwoord van de burgemeester – het verder overvragen van de ambtenaren die nu met verkeersbeleid bezig zijn is geen oplossing voor de dringende nood aan een sterker fietsbeleid.”

Marleen Demuynck: “We vragen ten slotte ook een verdubbeling van het budget voor kleine herstellingen aan het wegdek en aan fiets- en voetpaden. Wanneer er hier of daar een kleine put in het wegdek is, dan is dat voor een auto of bus geen probleem. Maar voor een fietser kan dit een levensgroot risico zijn. Hij of zij kan het evenwicht verliezen, of wordt gedwongen ineens uit te wijken. Wanneer de stadswachten regelmatig per fiets zouden rijden, en daarbij een systematische inventaris zouden bijhouden van de fietskwaliteit van straten in overleg met de fietsambtenaar, dan zou dat een stap vooruit zijn. Samen daarmee vragen we meer middelen voor het snel uitvoeren van kleine herstellingen, zodat fietsers veiliger door het verkeer kunnen.”

Frans Dumont, Lisa Smolders, Marleen Demuynck, Fatiha Dahmani, gemeenteraadsleden

28 november 2008

Filmpje The Big Ask

Groen! vraagt dat ook Leuven oude gsm's gaat inzamelen

De gemeente Herent heeft beslist om oude gsm’s in te gaan zamelen, en dat in december en januari. Concreet worden er bij handelaars inleverboxen geplaatst. De oude toestellen worden naar een bedrijf in Nederland gebracht, waar ze worden gesorteerd op bruikbaarheid. Per herbruikbare gsm krijgt de gemeente € 1 (voor de anderen € 0,5). De opbrengst zal gebruikt worden voor steun aan ontwikkelingsprojecten.

Raadslid Fatiha Dahmani: “Dit is een zeer goed voorstel. Ook de stad Leuven zou dit kunnen organiseren. Het is meer dan een symbolische actie. Op dit moment wordt nog geen 2% van alle gsm’s gerecycleerd. Een gsm bevat veel giftige en ook erg kostbare materialen, zoals kobalt, lithium en koper. Het is een slechte zaak als die stoffen niet minstens worden opgehaald en zoveel mogelijk gerecycleerd.”

Mensen kopen tegenwoordig vrij regelmatig een nieuwe mobiele telefoon. Het is in de eerste plaats aan de producenten om hun verantwoordelijkheid te nemen en oude toestellen opnieuw in te zamelen en te verwerken. Maar ongetwijfeld liggen er bij veel mensen thuis nog steeds oude gsm’s die niet meer gebruikt worden. Het zou een goede zaak zijn als we zoveel mogelijk van die toestellen kunnen recupereren.

Fatiha Dahmani: “Als ook Leuven zich, met het oog op de komende feestdagen, actief zou gaan inzetten om oude gsm’s in te zamelen, dan kan de stad daarmee een dubbel signaal geven. Ten eerste is het erg belangrijk voor het milieu dat deze toestellen zeker niet zomaar bij het gewone afval terechtkomen. We moeten deze kostbare grondstoffen zoveel mogelijk recupereren. Ten tweede zou er ook een politiek signaal gegeven kunnen worden in een Noord-Zuid-perspectief. De vreselijke humanitaire situatie in Oost-Congo heeft veel te maken met de strijd om de grondstoffen in die regio. En dan gaat het onder meer om coltan, een stof die gebruikt wordt in gsm’s. Het zou een mooi gebaar zijn als Leuven met de opbrengst van de inzamelactie een project zou steunen voor Oost-Congo, met name de opbrengst van de inzamelactie spenderen aan onderzoek inzake de onrechtvaardigheden achter de grondstoffenproblematiek en aan projecten die tegemoet komen aan de slachtoffers van deze onrechtvaardigheden.”

Groen! zal hierover maandag een vraag stellen in de gemeenteraad.

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid

Nieuws uit de gemeenteraad

Wil je meer weten over wat we deden in de gemeenteraad van oktober, klik dan hier.

18 oktober 2008

Nieuws uit de gemeenteraad

Wil je meer weten over wat onze raadsleden deden in augustus en september, klik dan hier.

04 oktober 2008

Wat Ertzberg kan, moet Leuven ook kunnen

Het is tijd voor ecostad Leuven

Deze week werden de plannen bekend gemaakt van het grote bouwproject dat de firma Ertzberg zal realiseren in de Tweewaters. Bij dit project wordt een sterke nadruk gelegd op duurzaamheid, met onder meer aandacht voor hernieuwbare energie, autovrij wonen, energiezuinig bouwen, en lokale economie.

Raadslid Fatiha Dahmani: “Wij zijn zeer blij met de ecologische dimensie van dit project. Eindelijk! Dat is het gevoel dat we hebben. Dit soort vooruitstrevende ecoprojecten is wat Leuven nodig heeft. Eindelijk zal Leuven op ecologisch vlak een ander imago gaan krijgen. Wij hopen van harte dat met dit project een trendbreuk is ingezet.”

Hopelijk volgt nu ook het stadsbestuur dit goede voorbeeld. Want als deze meerderheid één ding niet moet doen, dan is het wel proberen de groene pluimen van dit project op haar eigen hoed te steken.

Jan Mertens (lid raad van bestuur AGSL): “We zijn blij met dit project, maar tegelijk geeft het een wrang gevoel dat een privébedrijf blijkbaar wel zonder al te veel moeite kan wat dit bestuur nooit heeft gedurfd. Zowat alles wat nu zal gebeuren, hebben wij eerder voorgesteld. Een zonnedak op het stadskantoor of bij de Philipssite, het kon toen niet. Meer groene stroom, het kon niet. Een grondige ecologische screening van het stadskantoor voor het gebouwd werd, men vond het niet belangrijk. Voorstellen voor autovrij wonen, een zonnedakenplan, CO2-neutrale wijken, passiefhuiskantoor, een omvattend duurzaamheidsproject voor de stad, al die dingen stelden we voor, en ze werden afgewezen of weggelachen. Om ‘duurzaamheid’ als algemene doelstelling in het beleidsplan van het AGSL te krijgen, moest er hard gediscussieerd worden. Een voorstel om duurzaamheid als uitdrukkelijke doelstelling voor de hele Vaartzone in het plan te krijgen, het werd afgewezen. Een bedrijf als Ertzberg heeft blijkbaar veel beter door dan het stadsbestuur dat kiezen voor ecologische vernieuwing gewoon de meest ‘realistische’ en slimste keuze is.”

Fatiha Dahmani: “Het stadsbestuur heeft al die jaren kansen laten liggen om zelf als lokale overheid de trendsetter te worden. Nu alsnog enkele zonnedaken leggen, zoals onlangs werd aangekondigd, zal niet volstaan. Bedrijven hebben een belangrijke rol te spelen in de ecologische omslag, en gelukkig gebeurt dat ook steeds meer, zoals wordt bewezen met dit project van Ertzberg. Als het stadsbestuur ook al veel eerder op de groene kar was gesprongen, zouden we nu al veel verder staan. Wij hopen dat dit ecoproject het stadsbestuur kan aanzetten om nu eindelijk eens zelf een pionier te worden in plaats van een volger. Het is hoog tijd voor ecostad Leuven.”

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid
Jan Mertens, lid van de raad van bestuur AGSL

24 september 2008

Groen! wil dat stad tussenkomt bij kost voor vernieuwing rijbewijs van bepaalde duur om medische redenen


Mensen die een bepaalde medische afwijking hebben, zoals diabetes, krijgen een rijbewijs van beperkte duur (ofwel 5 jaar ofwel 3 jaar geldig). Dat wil dus zeggen dat die personen om de zoveel tijd een verlenging moeten aanvragen, en daar ook telkens voor betalen. In Leuven is dat € 16, en de kost van twee recente pasfoto’s.

Dit systeem is een discriminatie tegenover mensen die geen medische afwijking hebben, en maar eenmalig de kost voor een rijbewijs moeten betalen.

Raadslid Fatiha Dahmani: “Wij stellen voor dat de stad hier iets aan doet, en geen kost zou aanrekenen voor het verlengen van de rijbewijzen van deze groep mensen. Leuven zou volgens ons hierin het voorbeeld moeten volgen van Sint-Niklaas en Herenthout, waar nu al een dergelijke regeling bestaat (goedgekeurd door de lokale gemeenteraad in april en juli).”

Groen! zal een voorstel in deze zin uitwerken en voorleggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.


Fatiha Dahmani en Marleen Demuynck, gemeenteraadsleden

03 september 2008

Groen! wil tunnel onder station openstellen voor fietsers

Tijdens de gemeenteraad van 1 september kwam Groen!-raadslid Fatiha Dahmani tussen naar aanleiding van de succesvolle fietsactie van de verschillende comités van Kessel-Lo op 30 augustus. Groen! steunt de eisen van de comités. De reactie van het schepencollege tijdens de actie en in de gemeenteraad op de voorstellen, met name de vraag naar een fietsbrug, was teleurstellend. Bij alle fasen van het besluitvormingsproces de voorbije jaren over de brug over de sporen, kwam Groen! telkens tussen. Elke vraag naar een aanpassing van de plannen in functie van de fietsers die een betere verbinding tussen Kessel-Lo en Leuven willen, werd afgewezen.


Nu stelt Groen! voor om de tunnel onder de sporen gedeeltelijk open te stellen voor fietsverkeer, met name voor 7 uur 's morgens, en na 19 uur 's avonds. Zo zou er een regeling ontstaan die vergelijkbaar is met die in de winkelstraten.


Fatiha Dahmani: "Wij zijn ervan overtuigd dat zo'n gedeeltelijke openstelling geen problemen zal opleveren. Er zijn dan minder voetgangers in de tunnel dan op de spitsuren. Als er meer mensen door de mogelijkheid tot fietsen de tunnel zouden nemen, zou dat 's avonds een bijdrage kunnen zijn tot meer sociale veiligheid. De ervaringen die worden opgedaan met deze openstelling zullen heel nuttig zijn voor de mogelijke openstelling van de voetgangersbrug die momenteel wordt gebouwd."

01 september 2008

Nieuw nummer van de nieuwsbrief is uit

Het nieuwste nummer van de nieuwsbrief van Groen!Leuven is net uit. Alle informatie kun je hier vinden.

16 augustus 2008

Groen! wil milieuvriendelijk gedrag belonen met groene spaarkaart


Wie milieuvriendelijke keuzes maakt, mag daar best extra voor beloond worden. En nu is er een uniek nieuw systeem. Wie groene keuzes maakt, kan daar punten mee verdienen die dienst doen als een soort ‘lokaal geld’ waarmee allerlei dingen kunnen gekocht worden bij lokale instellingen. Het project heeft twee jaar proefgedraaid in Overpelt, en werd daarna uitgebreid naar Lommel, Zonhoven, Hechtel-Eksel, Diest, Houthalen-Helchteren en Leopoldsburg.


Het systeem is heel simpel. Aan de ene kant wordt er een ‘verdienlijst’ opgesteld, met daarop dingen die de stad zelf kan kiezen. In Overpelt ging het onder meer om dingen als: een compostcursus volgen, thuiscomposteren, goederen naar de kringwinkel brengen of daar kopen, herbruikbare luiers gebruiken, groene stroom gebruiken, … Voor elk van die activiteiten kun je punten verdienen, die verzameld kunnen worden via (in de huidige situatie een speciale gemeentekaart of later ook) de elektronische identiteitskaart. Die punten kun je dan weer gebruiken voor een ‘verzilverlijst’, met dingen als: tickets voor de film, een waardebon voor activiteiten van de sportdienst, het ontlenen van een CD in de bibliotheek, een spaarlamp, een lijnkaart van De Lijn, een waardebon voor de Wereldwinkel.

Gemeenteraadslid Fatiha Dahmani: “Dit is een schitterend systeem. Hiermee kunnen we nog meer mensen ervan overtuigen dat groener leven echt iets opbrengt. Het is eenvoudig en aantrekkelijk, en het is een prima middel om heel wat organisaties en winkels bij het duurzaamheidsbeleid te betrekken. Hiermee zou Leuven zich echt op de kaart kunnen zetten.”
Uit de begeleidende informatie blijkt dat dit systeem na de proefperiode in alle gemeentes kan worden ingevoerd vanaf 2009. Maar Leuven kan zich er nu al op beginnen voor te bereiden.
Fatiha Dahmani: “Uit de eerste ervaringen in Overpelt bleek dat het systeem nu al een op zes gezinnen bereikte. Dat is hoopgevend. Een van de redenen waarom men nog zou wachten tot 2009 is dat er nog niet overal een elektronische identiteitskaart is. En net op dat punt is Leuven een voorloper. Daarom vragen we dat Leuven nu al begint met het onderzoeken van dit systeem waardoor het zo snel mogelijk kan worden ingevoerd.

05 augustus 2008

Nieuws uit de gemeenteraad van juni

Wil je meer weten over wat we gedaan hebben in de gemeenteraad van juni, klik dan hier.

31 juli 2008

Groen! wil publieke koele ruimtes

De zomer is volop bezig, en dat is geweldig. Mensen genieten weer volop van de warmte en de zomerse sfeer in de stad. Er zijn vele activiteiten, en mensen zoeken elkaar op om samen te genieten. Maar soms wordt het ook te warm. En niet iedereen kan daar even goed tegen. Bij een ernstige hittegolf kan het zelfs echt gevaarlijk worden voor een aantal groepen van mensen, zoals ouderen. Het ziet ernaar uit dat er de volgende jaren door de klimaatverandering regelmatig erg warme zomers kunnen komen. Een vooruitziend lokaal bestuur speelt daarop in, door een slim beleid dat ervoor kiest om de gevolgen van de klimaatverandering zo goed mogelijk op te vangen. Zo worden op dit moment bv. in Nederland ‘koelteparken’ ingericht die zo opgevat zijn dat mensen er maximaal koelte kunnen vinden.

Raadslid Fatiha Dahmani: “We zien het wereldwijd, en het zou ook hier kunnen zijn: de armsten en meest kwetsbaren zijn het grootste slachtoffer van de klimaatverandering hoewel ze er het minst voor verantwoordelijk zijn. Als we zo doorgaan, zullen vooral de rijkere mensen voor zichzelf een airco kopen, waardoor ze zelf koel zitten, maar tegelijk de klimaatverandering voor anderen nog erger maken. Het is de taak van het stadsbestuur om nu al na te denken over hoe we de volgende jaren alle bewoners van de stad, en zeker de meest kwetsbaren, kunnen beschermen tegen grote warmte.”

OCMW-raadslid Riet Van Laer: “Het OCMW heeft op dit vlak al een aantal goede initiatieven genomen. Zeker voor de eigen woon- en zorgcentra zijn er voorzieningen en afspraken die moeten voorkomen dat mensen het slachtoffer worden van mogelijk grote hitte, zoals in 2003. Ook de personeelsleden van de thuisdiensten (gezinszorg en poetsdienst) hebben instructies om de bejaarden op te volgen als het zeer warm is bijv. door hen attent te maken op het feit dat ze voldoende water moeten drinken. Het is belangrijk dat alle stadsbewoners, ook zij die nu niet worden opgevolgd door het OCMW, voldoende mogelijkheden hebben om zich te beschermen tegen grote hitte.”

Raadslid Marleen Demuynck: “We stellen voor dat het stadsbestuur in de volgende jaren ervoor zorgt dat er steeds voldoende grote publieke ruimtes beschikbaar zijn waar het koel is, en waar mensen naartoe kunnen als er een hittegolf is. Mensen moeten koelte kunnen vinden zonder dat ze verplicht worden daarvoor naar een (gekoelde) privéruimte als een café of bioscoop te moeten gaan. Het kan daarbij gaan om publieke gebouwen als de bibliotheek of kerken. Op zo’n plek kan het verantwoord zijn airco’s te installeren als dat nodig is. In de toekomst zouden alle publieke ruimtes zo moeten gebouwd of gerenoveerd zijn via de passiefhuistechnologie dat er steeds koele ruimtes zijn zonder airco. In die ruimte zou er steeds gratis water moeten zijn. Via de diverse communicatiemiddelen van de stad zouden de mensen op de hoogte moeten gebracht worden van de locatie van de publieke koele ruimtes.”

Fatiha Dahmani: “En ook bij de aanleg van groenvoorzieningen in de buurt van woonprojecten (bv. Sint-Maartensdal, park nabij Sluisstraat) zou men de volgende jaren ook moeten kiezen voor een aanplanting die koelte kan garanderen, via voldoende hoge bomen en waterpartijen. Er zou over het geheel van de stad ten slotte moeten gezorgd worden voor voldoende groene corridors of ‘groene’ vingers die ervoor zorgen dat er tot midden in de staden waar de opwarming zich het meest laat voelen omdat stenen warmte vasthouden, een frisse bries kan waaien door de aard van de aanplantingen en via open waterlopen.”

Fatiha Dahmani, Marleen Demuynck (gemeenteraadsleden), Riet Van Laer (OCMW-raadslid)

05 juli 2008

Groen! kraakte plekje in Wilsele


Vandaag voerden leden van Groen! een symbolische actie op een terreintje in Wilsele (grenzend aan de Nieuwe Bornestraat, zie foto’s). Deze actie kadert in een project “Ruimte voor kinderen” (zie ook website http://www.kraakjeplek.be/) waarmee Groen! op ettelijke plaatsen in Vlaanderen en Brussel aandacht vraagt voor de plaats van kinderen in onze drukke en overstreste samenleving.


Gemeenteraadslid Fatiha Dahmani: “We hebben vandaag deze plek uitgekozen voor de actie, maar er zijn nog ettelijke dergelijke plaatsen te vinden in Leuven. Dit nu nog vrij verwilderd plekje zou een geweldig speelterreintje kunnen worden voor de kinderen uit de buurt en van verder. We willen niet dat hier opnieuw een ‘clean’ en volledig open speelterrein wordt aangelegd, met mooie, maar saaie toestellen. Het is net goed dat er ook meer ‘ruwe’ plekjes zijn, waar kinderen kunnen afspreken om avonturen te beleven, om rond te hangen in bomen te klimmen en zich te verstoppen. Wij willen vragen aan het stadsbestuur om te onderzoeken of dit terrein kan aangekocht worden, en ter beschikking gesteld van de gemeenschap. Verder willen we vragen dat het stadsbestuur een nauwkeurige inventaris maakt van enerzijds braakliggende terreintjes die toegankelijk zouden kunnen gemaakt worden voor kinderen, en anderzijds van die buurten waar er nu duidelijk te weinig speelruimte is.”


Tie Roefs (waarnemend voorzitter Groen!Leuven): “Het voorstel voor dit concrete terrein staat symbool voor een ruimere aandacht die wij willen vragen voor kinderen. Concreet willen we de volgende maanden drie voorstellen voorleggen aan het stadsbestuur. Ten eerste vragen we dat Leuven, net als een stad als Gent, gaat werk maken van een ‘speelweefsel’. Speelweefsel is een netwerk dat alle informele en formele (speel)plekken in de stad en de routes van en naar die plekken verbindt. Daarvoor kan er ook gebruik gemaakt worden van ‘kindlinten’, wat door Groen! reeds in 2005 voor Leuven werd voorgesteld. Ten tweede zouden we willen vragen dat Leuven onderzoekt of speelplaatsen van scholen kunnen opengesteld worden voor kinderen uit de buurt, via een systeem van zogenaamde ‘buurtpeters en –meters’, die voor een minimale sociale controle kunnen zorgen. Ten derde zouden we willen dat het stadsbestuur erover waakt dat bij de aanleg van nieuwe wijken of projecten systematisch wordt gekozen voor kindgerichte ontwerpen.”


Hermes Sanctorum (secretaris Groen! Vlaams-Brabant): “Deze actie vandaag in Leuven is voor ons de start van een reeks acties die we in heel de provincie Vlaams-Brabant willen voeren. In zoveel mogelijk gemeenteraden en in de provincieraad willen we concrete vragen en voorstellen voorleggen die erop gericht zijn meer ruimte voor kinderen te creëren. De bedoeling is te komen tot een kindgerichte planning van de publieke ruimte.”

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid Leuven) en Tie Roefs (waarnemend voorzitter Groen!Leuven)
Hermes Sanctorum (secretaris Groen! Vlaams-Brabant) en Eloi Glorieux (Vlaams parlementslid)

01 juli 2008

Nieuws uit de gemeenteraden van de voorbije maanden

Wil je meer weten over wat onze raadsleden deden in de gemeenteraden de voorbije maanden, klik dan op april of mei voor het verslag.

27 juni 2008

Ook Leuven moet klimaatneutraal gaan bouwen

Onlangs besliste het stadsbestuur van Amsterdam op initiatief van de groene schepenen (GroenLinks) dat vanaf 2015 alle nieuwbouwprojecten (woningen en kantoren) klimaatneutraal moeten uitgevoerd worden. Dat wil zeggen dat het energieverbruik van de nieuwbouw zal moeten worden gecompenseerd door gebruik van duurzame materialen en lokale energieopwekking (bv. via zonnedaken). Omdat veel van de geplande projecten vastzitten aan contracten kan een volledige klimaatdoelstelling pas vanaf 2015. Maar tussen 2010 en 2014 zal al 40% van de geplande projecten volledig klimaatneutraal zijn. En voor de overige nieuwbouw zullen normen worden gehanteerd die strenger zijn dan wat via de nationale wetgeving wordt opgelegd.

Gemeenteraadslid Fatiha Dahmani: “Eens te meer geeft een stad in het buitenland, op voorstel van de Groenen, het goede voorbeeld. Wat Amsterdam kan, moet Leuven ook kunnen. Ik vrees alleen dat Leuven ook nu opnieuw een ‘volger’ en geen ‘koploper’ zal zijn. We hebben al zo vaak gevraagd dat strenge duurzaamheidsnormen uitdrukkelijk worden opgelegd bij het begin van grotere nieuwbouwprojecten. Maar Leuven wil daar niet op in gaan. Het bleek onlangs nog voor de grote bouwprojecten aan de Vaartkom. Het blijkt nu ook uit de zonnepanelen die nu alsnog op een aantal openbare gebouwen zullen geplaatst worden. Het stadsbestuur zegt wel dat ze hun best willen doen om duurzaam te bouwen, maar ze willen zich er niet op laten vastpinnen in de verordeningen of overeenkomsten. En dat is onbegrijpelijk, en eigenlijk ook vooral niet slim. Door lang genoeg van tevoren een sterke ecologische norm vast te leggen kun je bedrijven en partners aantrekken die zich willen profileren op ecologische bouwtechnieken.”

Gemeenteraadslid Magda Aelvoet: “Wij zijn blij dat men in Amsterdam wel doet wat men hier niet durft. Bij openbare aanbestedingen van bouwprojecten wordt duurzaamheid een belangrijk criterium. Amsterdam durft toekomstgericht denken. Ze hebben berekend dat een gemiddelde woning klimaatneutraal maken een extra investering vergt, maar die verdient zich bij de huidige energieprijzen behoorlijk snel terug. Hiermee bewijzen ze wat de ecologisten al lang zeggen: investeren in duurzaamheid is vooral sociaal erg interessant.”

Jan Mertens, bestuurder in het AGSL: “Amsterdam zal nu enkele scholen tot pilootproject maken en een duurzaamheidsteam samenstellen dat kennis op het gebied van duurzame vastgoedontwikkeling kan verzamelen. Ook dat laatste is iets wat Groen! al lang vraagt. Als de stad er nu in investeert om in samenwerking met het AGSL aan kennisopbouw te doen rond duurzaam bouwen, dan kan Leuven de volgende jaren een voortrekker worden. Het zou jammer zijn als Leuven opnieuw die kans zou missen.”

Fatiha Dahmani en Magda Aelvoet (gemeenteraadsleden), Jan Mertens (lid raad van bestuur AGSL)

24 april 2008

Interview op Leuven Centraal

Je kunt nu een interview met Fatiha vinden op de uitstekende nieuwssite van Leuven Centraal.

31 maart 2008

Kom ook naar De Avonden op 15 april


Op dinsdag 15 april organiseren Groen! en de Europese Groenen een zeer boeiende avond in Leuven over het Europese energiebeleid. Alle info over deze avond kun je hier vinden. Wil je meer weten over de hele reeks avonden, klik dan hier. Zeker de moeite!

30 maart 2008

Nieuws uit de gemeenteraad van maart

Wil je meer weten over wat we deden in de gemeenteraad van maart, klik dan hier voor onze fractiebrief.

Nieuws uit de gemeenteraad van februari

Wil je meer weten over wat we deden in de gemeenteraad van februari? Klik dan hier voor onze fractiebrief.

23 februari 2008

Nieuws van de gemeenteraad van januari

Wil je een overzicht van de tussenkomsten van de Groen!-fractie in de gemeenteraad van januari, klik dan hier. Wil je ook verslagen zien van vorige gemeenteraden, klik dan hier.

18 februari 2008

Hoofddoekenverbod in Leuvens stadsdiensten kansloos!

(10 februari 2008)

Nadat Antwerpen, Gent en Lier het hoofddoekenverbod voor stadspersoneel goedkeurden, is de kans groot dat dit debat vroeg of laat ook in Leuven zal gevoerd worden. Groen! stelt vast dat de Leuvense bevolking wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan achtergronden, culturen en religies. In deze context is het de taak van de lokale overheid om basisprincipes van onze democratische rechtstaat zoals het neutraliteitsbeginsel op hedendaagse wijze in te vullen en er een actuele concrete invulling aan te geven. De Leuvense Groen!fractie zal zich tegen een hoofddoekenverbod verzetten. Fractieleider Fatiha Dahmani: “Ik stel net als de burgemeester vast dat de Leuvense gemeenteraad een progressieve groenrode meerderheid telt van 23 op 45 stemmen. Groen! is zonder meer bereid om een wisselmeerderheid aan te gaan met SP-A Spirit rond deze kwestie.”

Door een hoofddoekenverbod geraakt de grote diversiteit binnen de moslimgemeenschap (die buitenstaanders doorgaans niet zien) op de achtergrond, ten voordele van het samenkomen rond dat ene: het verbod op het dragen van een hoofddoek. Een opgelegd hoofddoekenverbod ontneemt een vrouw de kans om de doek spontaan af te leggen, als ze dit wenst. Raadslid Fatiha Dahmani: “Het is aan de allochtone vrouwen zelf om uit te maken of ze hoofddoek willen dragen of ze er geen willen dragen. Het dragen van een hoofddoek brengt noch de dienstverlening van een stad noch de vrijheid van anderen in het gedrang.” Mensen moeten het gevoel hebben dat ze in hun waarde worden gelaten voordat ze bepaalde culturele gewoontes willen of kunnen doorbreken. Anders zullen ze geneigd zijn hun cultuur te verdedigen.Groen! is ook bezorgd dat een hoofddoekverbod als uitsluitingsmechanisme kan worden gehanteerd. Allochtone vrouwen zijn een zeer kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Een hoofddoekverbod is voor een aantal van hen een haast onoverkomelijke drempel om te solliciteren. De opmerking dat “zij zich maar moeten aanpassen”, gaat voorbij aan het feit dat emancipatiebeleid soms rekening moet houden met culturele tradities, zeker wanneer deze tradities geen directe problemen vormen. De overheid heeft ook hier een voorbeeldfunctie. Het is daarom absoluut ongepast dat zij het signaal geeft aan de privé sector dat een hoofddoekverbod de norm voor werknemers moet zijn.

Fatiha Dahmani (fractieleidster)

Geen schijngevechten aan Conscienceplein

(29 januari 2008)

Dat het dossier rond het Conscienceplein weer in een stroomversnelling komt dankzij de Ministers Ceyssens en Van Mechelen, vindt Groen! een goede zaak.

De raadsleden Dahmani en Aelvoet betreuren het echter dat de deblokkering van het dossier uitsluitend afhankelijk zou worden van de bouw van serviceflats voor senioren .

Al wie zich ook maar een beetje met het sociale woningbeleid in Leuven bezig houdt, weet hoe verschrikkelijk lang de wachtlijsten zijn voor mensen die wachten op een sociale woning of appartement, onder hen ook heel veel bejaarden. Het is veel beter in de sociale woningbouw een mix van leeftijdsgroepen na te streven. De sociale huisvestingmaatschappij Dijledal heeft o.a. op de Vaartdijk al bewezen, dergelijke sociale woningen met seniorenflats succesvol te kunnen realiseren.

Groen! Leuven is van mening dat de buurt in het verleden onvoldoende betrokken werd bij de plannen rond de sociale woningen. Dit euvel moet verholpen worden door een open communicatie met voldoende inspraakmogelijkheden voor de buurt.

Fatiha Dahmani (fractieleidster gemeenteraad)Magda Aelvoet (gemeenteraadslid, bestuurslid Dijledal)

Uitbreiding van E314 zorgt voor verkeersinfarct

(24 januari 2008)

Gisteren stelde een aantal CD&V burgemeesters voor om de E314 uit te breiden met een bijkomend rijvak. Als reden werd het fileleed aangehaald. Groen! verzet zich met klem tegen dit weinig doordachte voorstel. Extra rijstroken aanleggen - waar de burgemeesters en de bedrijvenorganisatie VOKA voor pleiten – heeft geen zin omdat ze nog meer verkeer aantrekken en al snel verzadigd zullen zijn. In het beste geval verplaatst de flessenhals zich van Leuven naar Bertem. Daar zal alle verkeer volledig stilvallen omdat Brussel deze autotsunami niet meer zal kunnen verwerken.

Fatiha Dahmani, raadslid Groen!Leuven: “ Dit voorstel gaat volledig voorbij aan de nuchtere realiteit. In de afgelopen 10 jaar is het verkeer op de E314 met een kwart toegenomen. In de komende 10 jaar moeten we ernaar streven om het met een kwart te laten afnemen. De keuze ligt voor de hand. Het enige dat kan helpen is meer en beter investeren in openbaar vervoer.”
Groen! pleit voor meer dubbeldektreinen van en naar Brussel, de uitbreiding van het gewestelijk expressnet naar Leuven met snelle tramlijnen die de economische wijken van de hoofdstad bedienen en, zoals geopperd door het nieuwe Europese klimaatplan, de invoering van slim rekeningrijden waardoor kiezen voor trein, tram en bus logisch wordt.

Vlaams parlementslid Eloi Glorieux: “Beton gieten om files tegen te gaan, is net zo efficiënt als alcohol drinken om een drankverslaving te bestrijden. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een klimaatplan voor. We moeten tegen 2020 drastisch snoeien in onze CO2 vervuiling. We moeten niet werken aan meer, maar wel aan minder autoverkeer. Ik zal Minister Crevits in het parlement vragen hoe de ongebreidelde uitbreiding van autosnelwegen te rijmen valt met de plannen van de Europese Commissie. Ik zal bij de collega’s in het parlement steun zoeken om de resolutie van CD&V burgemeersters Sauwens en Claes niet goed te keuren.”

Fatiha Dahmani-fractieleider Groen!LeuvenEloi Glorieux, Vlaams Parlementslid Groen!

Waar blijft de oprichting van de bijzondere

(14 januari 2008)

Gedurende de gemeenteraad van december was het college verplicht een dossier van Sportoase, namelijk de tegemoetkoming omwille van stijgende energiekosten, terug te trekken omdat er geen spaander van heel was gebleven. In de zitting beloofde het college dat er een bijzondere werkgroep zou komen met een vertegenwoordiger van elke fractie, ook van de oppositie.
Hoewel ondertussen de commissie-uitnodigingen van Financiën en Sport voor januari ’08 al verzonden zijn, hebben de leden van de oppositie niets meer gehoord over de bijzondere werkgroep waarmee het incident in december werd bezworen.
Voor Groen!Leuven is de vakantie duidelijk voorbij en hoeft er niet meer gedraald te worden met de bijeenroeping van die werkgroep.

Fatiha Dahmani (fractieleidster van Groen!, lid van de commissie sport) en Magda Aelvoet (gemeenteraadslid, lid van de commissie financiën)

Nieuws van de gemeenteraad van december

Wil je nieuws over wat de raadsleden van Groen! deden in de gemeenteraad van december, dan kun je daarvoor hier terecht.

Nieuw nummer nieuwsbrief

Er is een nieuw nummer uit van de nieuwsbrief van Groen!Leuven.