11 december 2011

Ontmoeting Groen! Leuven en Ecolo Louvain-la-Neuve

Op donderdag 8 december vond er in Louvain-la-Neuve een ontmoeting plaats tussen de leden van de lokale afdeling van Ecolo en een delegatie van Groen! Leuven. Al heel wat jaren is er een structurele samenwerking tussen de beide groene partijen, onder meer in het federaal parlement waar Groen! en Ecolo één fractie vormen. Heel wat lokale afdelingen hebben in de loop der jaren ook contacten uitgebouwd.

De ontmoeting tussen de lokale afdelingen uit twee verschillende taalgemeenschappen van België heeft op zich al een belangrijke symbolische betekenis. Maar deze ontmoeting had ook en vooral een ander doel. We kregen de kans om met elkaar te discussiëren over thema’s die voor beide steden centraal staan, zoals mobiliteit, wonen, participatie en de relatie met de studenten. De uitwisseling van ervaringen en ideeën was zeer nuttig en vruchtbaar. In Louvain-la-Neuve maakt Ecolo deel uit van de meerderheid, in Leuven zit Groen! op dit moment in de oppositie. Die verschillende positie gaf interessante invalshoeken aan de discussie.

In veel opzichten zijn beide steden te vergelijken. Ze hebben allebei een belangrijk station. Er is de ontwikkeling van het GEN. Er wordt gezocht naar een goede plaats voor zachte vervoermiddelen. De groene visie rond een duurzame mobiliteit is sterk, en nuttige ideeën of inzichten konden worden uitgewisseld.

Rond wonen bleken er ook veel overeenkomsten. Het belang van een kwaliteitsvolle verdichting, de dure prijzen van woongelegenheden, de nood aan meer ecologisch bouwen en sociale huisvesting, het zoeken naar nieuwe woonvormen, het kwam allemaal aan bod. Ook hier was het gesprek zeer nuttig, onder meer met het oog op het uitwerken van onze programma’s voor de verkiezingen van oktober 2012. Zeker rond dit thema zullen we de volgende maanden nog meer ideeën uitwisselen.

De participatie van de burgers is voor de groene partijen altijd een prioriteit geweest. Beide partijen hebben bekeken hoe in hun stad participatie wordt georganiseerd (of nauwelijks wordt georganiseerd, zoals in Leuven). Ecolo kon het eigen beleid toelichten, Groen! kon haar visie op een ander beleid voor Leuven verduidelijken.

Ten slotte werd er ook dieper ingegaan op de relatie met de studenten. Beide steden hebben een universiteit en een grote studentengemeenschap in hun stad. De aanwezigheid van de studenten is een grote meerwaarde, maar stelt ook grote uitdagingen, onder meer op het vlak van huisvesting.

Jan Mertens: “We hebben afgesproken dat we contact zullen houden. In de loop van de volgende maanden zullen we een delegatie van onze groene vrienden van Louvain-la-Neuve ontvangen in Leuven, om daar onze gesprekken verder te kunnen zetten. We hebben veel van elkaar te leren, en dat kan ons alleen maar versterken met het oog op de lokale verkiezingen van oktober 2012.”

Is dit het huis dat de Sint zich droomde?

De Sint is weer vertrokken uit het land, de goede man heeft weer hard gewerkt de voorbije dagen. Het Sinterklaashuis in Leuven heeft ook zijn deuren gesloten. Volgens Groen! en Jong Groen! verdiende de Sint een beter huis dan dit Sinterklaashuis.

Of het Sinterklaashuis in deze vorm wel zo’n goed idee was, daarover zijn de meningen sterk verdeeld, zo konden we bij velen vaststellen. Naar we uit goede bron konden vernemen, was de Sint zelf ook niet helemaal gelukkig. Hij wil erg graag zoveel mogelijk bij zoveel mogelijk kinderen zijn, maar hij wil graag bij alle kinderen zijn, dus ook bij die kinderen van wie de ouders niet het geld hebben om een duur bezoek aan het Sinterklaashuis te betalen. En ook de Sint heeft het soms moeilijk met de commercialisering van zijn eigen feest en de nadruk op duur speelgoed. De Sint heeft zelf al heel veel werk met het bezorgen van alle pakjes, en moet dus een aantal activiteiten uitbesteden aan derden. Het Sinterklaashuis valt in die categorie, maar de vraag is of in dit geval de goede onderaannemers zijn gekozen.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): “Het is algemeen bekend dat alle groene politici grote fans zijn van Sinterklaas. Met de Sint was ik heel blij, met het Sinterklaashuis zoals het er nu was, was ik minder gelukkig. Hoe moet je je voelen als kind als je ouders arm zijn en je mag niet binnen in zijn huis? Als gemeenteraadsleden willen wij heel graag de Sint een mooie ontvangst geven in de stad, maar dan willen we ook weten welke keuzes gemaakt worden en hoeveel die kosten. We willen ook weten of het beste voorstel van de verschillende offertes is gekozen. Op al die vragen hebben we tot nu toe nog geen enkel zinnig antwoord gekregen. Op onze vraag zal er hopelijk snel een discussie volgen in een gemeenteraadscommissie, en daar wil ik alleszins enkele vragen voorleggen aan de schepen. We hebben nog steeds geen zicht op de werkelijke kostprijs van dit evenement, daarover werd tot nu toe vrij geheimzinnig gedaan. Het lijkt erop dat de bedragen die circuleerden ruim zullen overtroffen worden. En als dat zo is moeten we ons toch de vraag stellen of de Sint geen beter huis verdiende dan dit Sinterklaashuis.”

Lies Corneillie (voor Jong Groen! Leuven): “Het had zoveel beter gekund. Creatieve jeugdwerkers zouden fantastische plannen kunnen bedenken voor een leuk Sinterklaashuis. Ze zouden dromen van een huis waar kinderen lekker veel mogen, van de geur van speculaas, van oud speelgoed oplappen en nieuw speelgoed of spelletjes uitvinden… Ze zouden ook kiezen voor de lokale economie en Leuvense bakkers, circusartiesten, muzikanten, tekenaars, acteurs, … uitnodigen om mee te werken. De realiteit was jammer genoeg anders. Het Sinterklaashuis was bedolven onder plastic speelgoed, snoep en chocolade, waarin kinderen als eerste 2 huisregels te horen kregen: ‘jullie moeten stilletjes zijn en overal afblijven’. Dit Sinterklaashuis propte kinderen vol met snoep, leerde hun dat ‘hebben’ belangrijk is en liet kinderen geen kind zijn. Het was versierd met vlaggetjes die in elke winkeletalage hangen, promootte onbetaalbaar speelgoed, gebruikte liedjes en grapjes die kinderen dagelijks op TV kunnen horen. Ik denk dat niet alleen de Sint ongelukkig was in zijn huis. Ook de Leuvense kinderen verdienen veel beter.”

Fatiha Dahmani (Groen!) en Lies Corneillie (Jong Groen!)