24 september 2008

Groen! wil dat stad tussenkomt bij kost voor vernieuwing rijbewijs van bepaalde duur om medische redenen


Mensen die een bepaalde medische afwijking hebben, zoals diabetes, krijgen een rijbewijs van beperkte duur (ofwel 5 jaar ofwel 3 jaar geldig). Dat wil dus zeggen dat die personen om de zoveel tijd een verlenging moeten aanvragen, en daar ook telkens voor betalen. In Leuven is dat € 16, en de kost van twee recente pasfoto’s.

Dit systeem is een discriminatie tegenover mensen die geen medische afwijking hebben, en maar eenmalig de kost voor een rijbewijs moeten betalen.

Raadslid Fatiha Dahmani: “Wij stellen voor dat de stad hier iets aan doet, en geen kost zou aanrekenen voor het verlengen van de rijbewijzen van deze groep mensen. Leuven zou volgens ons hierin het voorbeeld moeten volgen van Sint-Niklaas en Herenthout, waar nu al een dergelijke regeling bestaat (goedgekeurd door de lokale gemeenteraad in april en juli).”

Groen! zal een voorstel in deze zin uitwerken en voorleggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.


Fatiha Dahmani en Marleen Demuynck, gemeenteraadsleden

03 september 2008

Groen! wil tunnel onder station openstellen voor fietsers

Tijdens de gemeenteraad van 1 september kwam Groen!-raadslid Fatiha Dahmani tussen naar aanleiding van de succesvolle fietsactie van de verschillende comités van Kessel-Lo op 30 augustus. Groen! steunt de eisen van de comités. De reactie van het schepencollege tijdens de actie en in de gemeenteraad op de voorstellen, met name de vraag naar een fietsbrug, was teleurstellend. Bij alle fasen van het besluitvormingsproces de voorbije jaren over de brug over de sporen, kwam Groen! telkens tussen. Elke vraag naar een aanpassing van de plannen in functie van de fietsers die een betere verbinding tussen Kessel-Lo en Leuven willen, werd afgewezen.


Nu stelt Groen! voor om de tunnel onder de sporen gedeeltelijk open te stellen voor fietsverkeer, met name voor 7 uur 's morgens, en na 19 uur 's avonds. Zo zou er een regeling ontstaan die vergelijkbaar is met die in de winkelstraten.


Fatiha Dahmani: "Wij zijn ervan overtuigd dat zo'n gedeeltelijke openstelling geen problemen zal opleveren. Er zijn dan minder voetgangers in de tunnel dan op de spitsuren. Als er meer mensen door de mogelijkheid tot fietsen de tunnel zouden nemen, zou dat 's avonds een bijdrage kunnen zijn tot meer sociale veiligheid. De ervaringen die worden opgedaan met deze openstelling zullen heel nuttig zijn voor de mogelijke openstelling van de voetgangersbrug die momenteel wordt gebouwd."

01 september 2008

Nieuw nummer van de nieuwsbrief is uit

Het nieuwste nummer van de nieuwsbrief van Groen!Leuven is net uit. Alle informatie kun je hier vinden.