22 september 2006

Windenergie van de toekomst !

Windenergie is de energie van de toekomst. De voordelen zijn duidelijk: bij elektriciteitsproductie komen geen vervuilende stoffen in het milieu terecht. Het stadsbestuur trok in het verleden het nut van windenergie in vraag. Dankzij Groen! bewezen projectontwikkelaars dat windenergie in Leuven wel degelijk haalbaar is. Voor mij is het duidelijk: “Het Leuvense stadsbestuur kan zich niet meer verstoppen achter een gebrek aan belangstelling voor dergelijke projecten. Indien Leuven een stad van de toekomst wil zijn, dan horen daar investeringen bij in duurzame energie. Dat is goed voor het leefmilieu en tewerkstelling.” Steden als Eeklo, Hasselt en Gent hebben al hun eigen windparken, Leuven kan echt niet achter blijven.