27 september 2006

Voor veilige kindlinten...

Iedereen wil dat kinderen zich veilig kunnen verplaatsen doorheen de stad. Daarom moet er ook in Leuven werk gemaakt worden van zogenaamde kindlinten. Het zou voor kinderen (en hun ouders) een normaal recht moeten zijn dat ze zich zelfstandig op een veilige en prettige manier te voet of met de fiets kunnen verplaatsen naar alle plekken waar hun actieve leven zich afspeelt. Op dit moment is de inrichting van straten en stadsdelen vaak onvoldoende afgestemd op de garantie van dat recht. Het concept ‘kindlint’ biedt daar een antwoord op.

Kindlinten zijn duidelijk afgebakende verkeersveilige routes voor kinderen waarover zij zelfstandig, veilig en prettig vanuit hun wijk naar school, sportvelden, muziekschool, … kunnen lopen of fietsen. Het spreekt voor zich, maar toch blijkt het in Leuven niet zo vanzelf. Een groene keuze dus.

Geen opmerkingen: