25 september 2006

Speelgoed of erfgoed ?

Open ruimte, natuur en een gezonde lucht zijn belangrijke voorwaarden om van het leefmilieu te kunnen genieten. Maar … open ruimte en luchtkwaliteit staan ook bij ons in de buurt onder druk. De bouwwoede neemt toe en de verleiding is groot om de resterende open ruimte voor bebouwing aan te snijden.

De huidige regeringen schroeven vele groene beleidsmaatregelen terug. Ook de milieubeweging komt tot die teleurstellende conclusie. Het komt te vaak voor dat mensen met een hart voor milieu en natuur alle moeite hebben om het lokale bestuur te overtuigen om voluit te kiezen voor een duurzaam beleid. En dat is absoluut noodzakelijk om de leefbaarheid bij ons en in de rest van de wereld veilig te stellen voor onze kinderen en kleinkinderen. Want de aarde is geen speelgoed, wel erfgoed!

Geen opmerkingen: