26 september 2006

Burgemeester zet gemeenteraad buitenspel

Tijdens de gemeenteraad werd gisteren de vraag behandeld of een tweede bewonerskaart ter beschikking kan gesteld worden van de bewoners. Groen! vindt dit geen goed idee. Er is op heel veel plekken in de stad al onvoldoende plaats om een eerste bewonersparkeerplaats te garanderen, laat staan een tweede. Het lijkt ons zinvoller dat nog meer moeite wordt gedaan om de alternatieven voor de auto verder te versterken en aantrekkelijk te maken.

Uit vrees om een aantal kiezers voor het hoofd te stoten weigerde de Leuvense SP.A om kleur te bekennen. De vraag om over te gaan tot de stemming werd door burgemeester Tobback afgewimpeld. Op deze wijze zette hij de gemeenteraad op een ondemocratische wijze buitenspel. Groen! en VLD verlieten de raadszaal uit protest .

Geen opmerkingen: