07 oktober 2006

Kosteloze energie-audits

Leuven moet haar bewoners bijstaan om anders om te springen met energie. Dit kan onder meer door het aanbieden van ‘energieaudits’ voor particuliere woningen. Een dergelijke audit kost ongeveer 150 euro. Over verschillende jaren moeten alle Leuvense woningen aan bod komen. De eerste duizend audits moeten kosteloos worden aangeboden kansarme kansarme gezinnen. Men een energie-audit kan men tot 30% kosten sparen. Voor mensen met een laag inkomen, is dat een hele stap vooruit.

Geen opmerkingen: