07 oktober 2006

Energiesparen ?


De winst is voor u en het milieu... hieronder enkele ideën die Groen! in de komende jaren wil verwezen- lijken. We stonden tussen 14u00 en 16u00 op de Bondgenotenlaan. Meer dan 800 Leuvenaars waren geïnteresseerd in onze groene ideën. Les bonnes idées sont contagieuses...

Geen opmerkingen: