14 december 2007

CO-uitstoot hoger dan ooit

De concentratie aan het broeikasgas CO2 in de atmosfeer heeft vorig jaar zijn hoogste niveau ooit bereikt. Op jaarbasis valt er een mondiale stijging van 0,53 procent te noteren. Dat zegt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), de weerkundige organisatie van de Verenigde Naties. Belgi├ź scoorde wel goed: een vermindering van 1,3 procent.

Belangrijkste broeikasgas
De concentratie aan koolstofdioxide bedroeg vorig jaar 381,2 ppm (deeltjes per miljoen), tegen 379,2 ppm in 2005. In het laatste decennium droeg koolstofdioxide voor 87 procent bij tot de opwarming. In de laatste vijf jaar alleen al was dat 91 procent.

Stikstofdioxide stijgt ook
Sinds het begin van het industrieel tijdperk aan het einde van de 18e eeuw is de concentratietoename met 36 procent van CO2 in de atmosfeer voornamelijk te wijten aan de verbranding van fossiele brandstoffen, aldus de WMO. Een van de andere gassen, distikstofoxide (N2O), bereikte met een concentratie van 320,1 ppb (deeltjes per miljard) eveneens een nieuw record. De methaanconcentratie bleef zo goed als stabiel.

over de hele aarde gemeten
De CO2-concentraties zijn het hoogst boven Noord-Amerika, Centraal-Europa en China. De geringste waarden zijn beneden de evenaar gemeten. Woordvoerster Carine Richard van de WMO benadrukte dat de cijfers van dit Greenhouse Gas Bulletin slaan op de hele planeet en verschillen van die in het rapport dat het secretariaat van de Conventie van de Verenigde Naties omtrent klimaatswijziging. Die cijfers slaan enkel op de geïndustrialiseerde landen.

Geen opmerkingen: