19 november 2007

Klimaatverandering kan onomkeerbaar zijn


Je hoorde het misschien al in het nieuws. Er is een nieuw rapport gepubliceerd door het IPCC over de klimaatverandering. Het IPCC is een internationale organisatie van klimaatwetenschappers en vertegenwoordigers van de nationale overheden. Dat rapport is er nu. En zo is de basis gelegd voor de erg belangrijke internationale top in Bali binnenkort, waar de wereldgemeenschap zal onderhandelen over een opvolger voor het zogenaamde Kyoto-protocol.

Klimaatverandering kan vergaande en onomkeerbare gevolgen hebben. Dat is de belangrijkste conclusie van de samenvatting van de drie rapporten die het IPCC, het klimaatbureau van de Verenigde Naties, eerder dit jaar publiceerde. Over de tekst van deze samenvatting, die bedoeld is voor beleidsmakers, is vorige week in het Spaanse Valencia uitgebreid onderhandeld door een groot aantal regeringsdelegaties. De samenvatting geldt als een politieke conclusie van de drie voorgaande wetenschappelijke rapporten.

In die rapporten wordt het recente onderzoek naar de relatie van broeikasgassen en klimaatverandering tegen het licht gehouden, wordt gekeken naar de gevolgen van klimaatverandering en naar de manier waarop landen zich kunnen aanpassen aan die gevolgen.

Het nieuwe rapport, dat in Valencia is gepresenteerd is van groot belang omdat het de basis vormt voor de onderhandelingen op de klimaatconferentie in Bali, die volgende maand wordt gehouden. Op die conferentie moeten de deelnemende landen een akkoord bereiken over een tijdschema voor een vervolg op het Kyoto-protocol uit 1997, waarin afspraken zijn gemaakt voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen tot 2012.

Het probleem van het Kyoto-protocol is, dat een aantal van de grootste vervuilers daaraan niet meedoen. De Verenigde Staten en Australi├ź hebben ‘Kyoto’ afgewezen, China en India hoeven als ontwikkelingslanden (nog) niet mee te doen. De vrees bestaat dat de VS ook tijdens de conferentie van Bali zullen proberen zich te onttrekken aan verplichtende maatregelen tegen klimaatverandering.

India, en in iets mindere mate ook China, vindt dat de geïndustrialiseerde landen als hoofdverantwoordelijken het probleem moeten oplossen, en dat de eigen economische ontwikkeling niet door klimaatbeleid in gevaar mag worden gebracht.

De meeste betrokkenen omschrijven het rapport als „een goed en uitgebalanceerd document”. Volgens deelnemers aan de onderhandelingen heeft de Amerikaanse delegatie nog wel geprobeerd sommige harde bewoordingen wat af te zwakken, maar zijn de belangrijkste conclusies overeind gebleven.

Alle twijfel over het bestaan van het broeikaseffect en over de invloed van de mens is uit het rapport verdwenen. Volgens betrokkenen is dat van groot belang, omdat de inhoud niet meer door de regeringen die aan de onderhandelingen hebben meegedaan kan worden afgewezen.

Geen opmerkingen: