09 september 2009

Nieuws uit de gemeenteraad

Door de voorbije verkiezingscampagne stonden we een beetje achter, maar ondertussen hebben we de fractiebrief met nieuws van onze raadsleden van januari tot juni weer bijgewerkt. Je kunt de fractiebrieven vinden op deze bladzijde.

Geen opmerkingen: