09 juni 2007

Voor een humaan asiel- en migratiebeleid

Deze week hoorde ik andermaal een verhaal van iemand die in Leuven verbleef maar op hardhandige wijze uit zijn huis werd gehaald en werd overgebracht naar het centrum in Vottem voor mensen die illegaal in het land verblijven. Hij zal nu normaal worden uitgewezen naar Nepal.

De manier waarop dit blijft gebeuren in ons land stuit me tegen de borst. Voor mij is het duidelijk dat de manier waarop de paarse regering is omgegaan met het beleid rond asiel en migratie niet goed is. Er is terecht tegen geprotesteerd, en ik hoop echt dat dit beleid zal veranderen. Als een van de enige partijen bleef Groen! opkomen voor een andere aanpak.

Groen! wil een humaan asielbeleid met rechtszekere en transparante procedures. Het uitgangspunt moet zijn dat mensen die bescherming nodig hebben die ook effectief krijgen. Groen! wil een openbare evaluatie van de opvangwet, uitvoeringsbesluiten en opvangpraktijken. Deze evaluatie moet gebeuren door een onafhankelijke instantie en moet het voorwerp zijn van een parlementair debat waarin de minister, de opvanginstanties en de NGO’s gehoord worden. Groen! wil dat de gesloten centra zoals ze vandaag bestaan op termijn verdwijnen. Mensen zonder wettig verblijf die geen misdrijf begaan hebben kunnen niet opgesloten worden als gevangenen. Minderjarigen mogen onder geen beding opgesloten worden in een gesloten centrum. Groen! wil objectieve criteria voor regularisatie van mensen zonder papieren vastleggen in de wet. Een regularisatiecommissie spreekt zich hierover uit in plaats van de minister. Tegelijkertijd wil Groen! een ambtshalve regularisatie van alle dossiers met meer dan 3 jaar procedure bij de Raad van State om de achterstand in procedures snel weg te werken.

Dus voor al wie het niet eens was met het asiel- en migratiebeleid van de paarse regering: Groen! is de meest logische keuze.

Geen opmerkingen: